Zaměstnanci - zlatý poklad každé neziskovky

Řízení a rozvoj lidských zdrojů v NNO

Pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Vládní zmocněnkyně pro lidská práva pořádáme otevřenou vzdělávací konferenci, která se bude věnovat tématu lidských zdrojů, práce s talenty a jejich rozvoji. V neziskových organizacích je to podle našeho názoru dlouhodobě nedoceňované téma. Zaměstnanci sice mají často možnost odborného vzdělávání a práce na variabilní úvazky, na druhou stranu je jejich pracovní kapacita často přetěžována, nejsou používány nástroje rozvoje talentů nebo moderní rozvojové metody, jako je například koučink nebo mentorink. Doufáme, že experti z akadedmického a komerčního sektoru, které jsme na konferenci pozvali, přinesou nové informace, nové tredy a inspiraci a to vše přispěje k rozvoji a stabilizaci neziskového sektoru u nás.

 

Termín: 13. 6. 2011

Místo konání: PwC Česká republika, Kateřinská 40, Praha 2

Poplatek: zdarma

Konference

Místo konference

Program konference:

 

Registrace 8:30 - 9:00

 

9:00 - 9:20  Zahájení konference - Význam HR pro NNO

Monika Šimůnková (Vládní zmocněnkyně pro lidská práva), Václav Pazák (Ministerstvo práce a sociálních věcí), Elias Drakopoulos (Nizozemsko-česká obchodní komora), Lenka Mrázová (PwC), Klára Šplíchalová (Fórum dárců)

 

9:30 - 10:30  Dopolední blok I. - moderátor - Barbora Kroužková, Česká televize

Význam problematiky HR v NNO - Martin Šikýř, Vysoká škola ekonomická

 • Proč potřebujeme zaměstnance? ... význam schopností a motivace
 • Jak řídit zaměstnance? ... zásady a postupy personální práce
 • Kdo řídí zaměstnance? ... role manažerů a personalistů

Leadership v NNO, Pepper de Callier, Prague Leadership Institute

 • Jak správně nastavit roli leadera vNNO?
 • Jaké metody vedení lidí jsou pro NNO vhodné a jak je využívat?
 • Může zlepšení leadershipu pomoci NNO vtěžkých domách?

10:30 - 11:00 Přestávka na kávu a příležitost k neformálním diskusím

 

11:00 - 12:30 Dopolední blok II. - moderátor - Barbora Kroužková, Česká televize

Jak zvýšit angažovanost zaměstnanců a efektivně budovat kulturu NNO - Dita Stejskalová, Ogilvy PR

 • Jaké faktory skutečně působí na větší chuť do práce?
 • Může květší angažovanosti pomoci soubor společně sdílených hodnot?
 • Jaký má větší chuť zaměstnanců zapojit se vliv na přežití NNO vpo-krizové době?

Jak rozpoznat a udržet klíčové zaměstnance v NNO - Radvan Bahbouh, QED Group

 • Jak se talentovaní zaměstnancí podílejí na dalším rozvoji organizace?
 • Kdo je pro mne talentem a jak ho poznám?
 • Jak poznat co zaměstance motivuje a jak stím dále pracovat?

Přenos know-how mezi zaměstnanci NNO - Bronislava Plesníková, LMC s.r.o.

 

12:30 - 13:30 Oběd

 

13:30 - 15:00 Workshopy

Sekce I

Interní loajality program a nefinanční motivace zaměstnanců

Filip Zoubek, Světlo pro svět

Martin Balcar, Diakonie

 • Může kvalitní motivační systém zamezit přílišné fluktuaci zaměstnanců?
 • Jaké druhy benefitů mohu použít, když nemám moc peněz?
 • Kolektivní slevy pro zaměstnance a jejich rodiny jako málo využívaný druh zaměstnaneckých bonusů.

Sekce II

Diagnostika potenciálu zaměstnanců a alternativní možnosti kariérního růstu

Dana Fajmonová, QED Group

 • 3 pilíře diagnostiky potenciálu a jak snimi pracovat?
 • Jak využít koučovací přístup při podpoře kariérního růstu zaměstnanců?
 • Jaké jsou další možnosti budování kariéry, pokud to nejde směrem „nahoru"?
 • Jak zamezit kolotoči odchodů proškolených zaměstnanců a nutnosti nabírání nových?

Lidský rozměr a potřeba smyslu jako specifické motivační faktory v HR neziskových organizací

Jiří Ježek, AGNES

 • Hlavní motivace pro práci v NNO - osobní rozměr
 • Každodenní kontakt s těžkými osudy a tématy - odosobnění nebo cesta do hloubky? ("profesní" a "osobní")
 • Proč to vlastně děláme? - lidský motiv a lidský přístup v HR NNO bez ztráty nároku na kvalitu a profesionalitu

Sekce III

Klinika - panel odborníků připravených řešit konkrétní otázky a problémy účastníků

 

Martin Hruška, HR ředitel, Havel Holásek & Partners

Rousová Monika, personální ředitelka, 2N Telekomunikace (působí také v Diakonii ČCE)

Zdeňka Tománková, HR Manažerka, CS Cargo

Iveta Donaldson, Managing Director, Start Select s.r.o.

Aleš Pokorný, Assistant Manager, PwC Česká republika

 • Praktické návody jak aplikovat to, co jste slyšeli vdopolední části konference.
 • Odpovědi na otázky zVašich elektronických přihlášek.
 • Inspirace příběhy a zkušenostmi profesionálů.

15:00 - 15:10 Krátká přestávka na kávu


15:10 - 15:25 Zakončení konference, losování z dotazů do kliniky a odměnění vylosovaných knihou z nakladatelství Grada

 

 

 

Starší akce

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.