Společensky odpovědný leadership

Výchova ke společenským hodnotám, jak inspirovat veřejnost k filantropii, firemní a zaměstnanecká filantropie, odpovědný byznys

 

Katarina Emma Shapiro, Vítězslav Vurst, Tomáš Slavata, Čestmír Horký, Klára Šplíchalová, zástupci České televize a další přední zástupci neziskového sektoru

 

Ceny Fóra dárců pro Osobnosti filantropie a nadačního sektoru


→ networking
→ představení komunikační kampaně A co vy?

PROGRAM

 

Průvodní slovo Klára Šplíchalová, Fórum dárců
Moderátorka akce je Barbora Černošková, Česká televize

 


Společensky odpovědný leadership

Jaké jsou společenské hodnoty v odpovědném managementu a proč je důležité využívat při vedení ostatních lidský přístup?
Jakou ctnost by měl mít pravý lídr, aby byl inspirací a podporou pro ostatní? Být manažerem a lídrem není vždy jednoduchá disciplína,
mít však správnou dávku odvahy a řídit se v životě společenskými hodnotami, které nás posouvají i v osobnostním nastavení,
je však pro dobrý leadership a svobodný a tvůrčí život nezbytné.

 

Katarina Emma Schapiro,
světoznámá koučka a konzultantka vrcholových manažerů, 
ředitelka společnosti Marshall Goldsmith Partners a prezidentka International Coach Federation v Česku

 

Hodnoty a priority v životě člověka a jejich odraz ve společnosti

Hrdinství je součástí všedního života, odehrává se kolem nás v každodenních postojích lidí.
Stejně tak nás ale bohužel obklopuje i lhostejnost, a ta může být velmi nebezpečná.
Kolik je mezi námi odvážných a slušných lidí? Co dnes chápeme jako hrdinství? 

 

Vítězslav Vurst,

nemocniční kaplan ve FN Olomouc na odd. urgentního příjmu,
na Dětské hemato-onkologii. Člen paliativního týmu nemocnice. Zakladatel a čestný předseda výboru CMV, spolupracoval s nadací ADRA a pak byl více jak 10 let předsedou správní rady.

 

Výchova ke společenským hodnotám a filantropii

 

Tomáš Slavata, jehož život začal na ulici a v problémově rodině, to díky vnitřní motivaci, vytyčení si jasného cíle a neutuchající lásce k životu dotáhl až do vrcholového sportu. Nezůstal ale jen u toho, svůj čas věnuje intenzivní práci s dětmi, které vyrůstají v dětských domovech nebo sociálně slabých poměrech, a přináší jim svým příběhem a konkrétními činy novou životní inspiraci a naději. Jednou z nejvýznamnějších hodnot, kterou se Tomáš dětem snaží vštípit, je solidarita. Vnímá jako důležité, aby se děti dokázaly navzájem vnímat bez ohledu na finanční (ekonomické) a sociální postavení. 

Tomáš Slavata, filantrop a sportovec

 

Hodnoty v pomáhající profesi

Jaké hodnoty či kritéria by měl sledovat člověk, který se rozhodne profesionálně pomáhat?

Čestmír Horký,
ředitel Nadačního fondu pomoci Karla Janečka

 

 

Součástí akce bude slavnostní předávání Cen Fóra dárců pro Osobnosti nadačního sektoru a Osobnosti, které motivují k filantropii.

 

 

Prezentace:

Partner akce: 

Konference

Společensky odpovědný leadership (Celkem 20)

4V0A9924.jpg
4V0A9942.jpg
4V0A9985.jpg
4V0A9973.jpg
4V0A9999.jpg
4V0A9993.jpg
4V0A0010.jpg
4V0A9966.jpg
4V0A9937.jpg
4V0A0053.jpg
4V0A0059.jpg
4V0A0089.jpg
4V0A0083.jpg
4V0A0099.jpg
4V0A0109.jpg
4V0A0131.jpg
4V0A0138.jpg
4V0A0158.jpg
4V0A0172.jpg
4V0A0191.jpg

Starší akce

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.