Asociace firemních nadací a fondů

Asociace firemních nadací a firemních nadačních fondů vychází z dlouholeté zkušenosti Fóra dárců v nadační oblasti a z potřeb těchto firemních subjektů, které jsou zčásti odlišné od běžných nadačních subjektů.


Pokud máte zájem o bližší informace o členství v Asociaci firemních nadací a fondů, obraťte se na Hanu Daňkovou, e-mail: dankova@donorsforum.cz

 

Účel založení Asociace firemních nadací a firemních nadačních fondů

Účelem této Asociace je zastřešit významné firemní nadační subjekty a vytvořit prostor pro jejich setkávání, výměnu zkušeností, spolupráci. Tím přispět k rozvoji firemního dárcovství.

 

Cíle Asociace firemních nadací a firemních nadačních fondů

  • Diskutovat a nacházet standardy pro jednotlivé oblasti strategického firemního dárcovství.
  • Kultivovat způsob firemního dárcovství a přístupy k němu v České republice.
  • Přinášet nové trendy a příležitosti pro firmy v oblasti odpovědného přístupu.
  • Propagovat inovativní modely odpovědného přístupu k dárcovství pro lokální trh a podmínky.
  • Motivovat firemní dárce v České republice.
  • Angažovat i mladé leadery do problematiky odpovědného přístupu k firemnímu dárcovství.

Členské firemní nadace a nadační fondy naleznete zde

 

On-line přhláška

Dokumenty ke stažení

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.