Komunitní nadace a nadační fondy

Komunitní nadace a nadační fondy působí ve vymezeném území a jejich činnost je zaměřena na komunitu. Komunitou je míněn okruh lidí, kteří se nějak podílejí na životě v tomto území, jejichž život je, a nebo byl s tímto územím spojen; komunita je otevřena těm, kdo se do tohoto života chtějí zapojit. Tyto nadace a nadační fondy odhalují problémy a možnosti (potenciál) komunity, aktivně vtahují občany do dění a zapojují do různých procesů potenciální hráče, aktéry.

 

Podílejí se na utváření vizí a společných cílů komunity, vytvářejí k tomu potřebné nástroje a přispívají k vytváření podmínek umožňujících řešení pociťovaných problémů. Jsou finančním zdrojem pro aktivity a aktéry života v komunitě a získávají a sdružují za tímto účelem prostředky z různých zdrojů. Získané prostředky používají přímo k podpoře komunity i k vytváření nadačního jmění určeného pro řešení budoucích výzev a problémů

komunity.

 

Více informací o problematice Komunitních nadací naleznete na www.akncr.cz

 

Další v sekci Nadace a fondy

Nadace Nadační fondy Firemní nadace a firemní nadační fondy Známka kvality Známka kvality firemní nadace a firemní nadační fond Asociace nadací Asociace nadačních fondů Asociace firemních nadací a fondů Přidružené členství Komunitní nadace a nadační fondy Přehled nadací a nadačních fondů

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.