Přidružené členství

Přidružené členství Fóra dárců

Fórum dárců od roku 2018 nabízí neziskovým organizacím možnost Přidruženého členství.

 

V dokumentu je stanovena základní charakteristika přidruženého člena (typ právní subjektivity apod), druh aktivit, které musí vyvíjet, podmínky, které musí přidružený člen splňovat a  je zde popsán vstup přidruženého člena do sítě, jeho postavení v síti, jeho práva a povinnosti.  

 

Neziskové organizace projevující zájem o přidružené členství se mohou se svými dotazy obrátit na Hanu Daňkovou, e-mail dankova@donorsforum.cz

 

Přidružené členy naleznete zde

 

On-line přihláška

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.