Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Naši členové

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Podnětem k jejímu založení byl neutěšený stav Jizerských hor včetně odlesnění jejich vrcholových partií. Náprava této kritického situace byla naším hlavním posláním a z toho důvodu zněl náš dřívější název Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. U zrodu nadace stála řada odborníků i ministrů životního prostředí a jedním z nich byl i Ivan Dejmal. Za více než dvě desetiletí jsme podpořili stovky menších i větších projektů částkou přesahující 18 mil. korun. Chráníme a obnovujeme přírodní prostředí a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Poskytujeme nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace. Podporujeme projekty na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí.

 

V současné době se mimo jiné zaměřujeme na obnovu ekologicky stabilních lesních porostů s přírodě blízkou druhovou a prostorovou skladbou, která je nezbytná pro přirozený a zdravý les. Podílíme se na projektech, které se zaměřují na zvyšování retence vody v krajině přírodě blízkým způsobem. Naším dlouhodobým cílem je také rozvíjet pozitivní vztah lidí k přírodě a motivovat veřejnost k nezbytnosti její ochrany.

 

Naší vizí je čisté, přirozené, druhově rozmanité přírodní a krajinné prostředí a společnost, která dodržuje principy trvale udržitelného života.

 

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody 

ředitel:

Mgr. Ondřej Petrovský,

petrovsky@nadaceivanadejmala.cz 

+420 605 701 503

 

 

sídlo: Vaňurova 465/20, 460 07 Liberec

kancelář: Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3

www.nadaceivanadejmala.cz

info@nadaceivanadejmala.cz 

Naši členové

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.