Nadace O2

Naši členové

Nadace O2 je firemní nadace společnosti O2 Czech Republic. Dlouhodobým, promyšleným a systematickým dárcovstvím zdůrazňuje vstřícný postoj k našemu okolí a přijímání spoluzodpovědnosti za stav a vývoj společnosti.

Nadace O2 se stala jednou z prvních registrovaných firemních nadací v České republice a jedním z často užívaných modelů firemního dárcovství.
Nadace je zakládajícím členem klubu Donátor při Fóru dárců.

 

Nadace O2 podporuje rozvoj dětí a mladých lidí.

V roce 2019 nadace spustila nový program O2 Chytrá škola. Vzdělávací portál www.o2chytraskola.cz pomáhá učitelům i rodičům naučit děti používat internet bezpečně a chytře. Součástí programu je grantové řízení, ve kterém mohou základní školy získat až 100 000 Kč pro rozvoj digitálních kompetencí učitelů a žáků.  

 

Nadace O2 přináší komunikační technologie opravdu každému – tedy i lidem, pro které by jinak třeba byly nedostupné.

O2 Linka pro neslyšící a nevidomé pomáhá osobám se sluchovým a zrakovým postižením zůstat ve spojení se světem.

Už 26 let je nadace generálním partnerem Linky bezpečí, největší a nejdéle fungující celostátní bezplatné krizové linky pro děti a mladé lidi.

Nadace O2 je od roku 2008 také hlavním partnerem Linky seniorů, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Elpida. Díky nadaci můžou na linku volat dříve narození i ti, kdo o ně pečují, zcela zdarma.

 

Pro zaměstnance O2 připravuje nadace řadu dobrovolnických aktiv a možností se zapojit do dobročinnosti.

Nadace O2
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
t +420 724 001 060
www.nadaceo2.cz

Naši členové

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.