NF Srdce

Naši členové

NF Srdce byl založen v roce 1995 s cílem podporovat rozvoj diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu. Odborně se tyto poruchy nazývají arytmie a obor, který se zabývá jejich diagnostikou a léčbou, se jmenuje arytmologie. Tento obor prodělal v posledních 15 letech významný rozvoj, což vedlo k zásadní změně prognózy nemocných se srdečními arytmiemi.

Řadu arytmií lze zcela odstranit katetrizační ablací, jiné účinně přerušit pomocí implantovaných přístrojů jako jsou implantabilní kardiovertery-defi brilátory. Tyto přístroje dnes napomáhají v mnoha případech i v léčbě srdečního selhání, kdy stimulací obou komor dokáží obnovit porušenou synchronizaci jejich stahu.

Nové možnosti účinné léčby srdečních arytmií přinášejí rostoucí požadavky na přístrojové vybavení a také na vzdělání lékařů, techniků a sester. V souladu s těmito potřebami Nadační fond od počátku své existence pomáhá fi nancovat vybavení Kliniky kardiologie IKEM, která je v oblasti arytmologie nejen vedoucím centrem u nás, ale patří mezi přední evropská centra.

Fond rovněž přispívá k rozvoji vzdělávání v tomto oboru a výrazně se zasloužil o vznik nového studijního oboru Medicínský technik v arytmologii. Fond také napomáhá vědecké a výzkumné práci v oboru diagnostiky a léčby arytmií tím, že fi nančně podporuje studijní pobyty mladých lékařů na špičkových zahraničních pracovištích.

 

Dominika Chadrabová

 

email: nfsrdce@gmail.com

 

 

http://www.srdecni-arytmie.cz/

Naši členové

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.