Nadace Partnerství

Naši členové

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje. Po celé České republice poskytuje granty neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům. Nadace Partnerství přispívá na šetrné formy turistiky, výsadbu stromů a ochranu přírody, využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, šetrnou dopravu a kvalitní a funkční veřejná prostranství v obcích a městech. Během 19 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 228 miliónů korun už na 2568 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců.

 

Posláním nadace je pomáhat lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí.

 

V centru našeho zájmu jsou lidé. Neříkáme: „My k vám přijedeme a vyřešíme problém za vás". Říkáme: „My vám pomůžeme, abyste problémy uměli řešit sami".

 

Poskytujeme nadační příspěvky (granty). Toto je specifická role nadací, kterou nemají jiné formy neziskovek, které mohou dělat podobnou práci.

Poskytujeme  odbornou (technickou) pomoc. Buď zdarma v rámci dotovaných programů či projektů nebo placeně formou služeb.

Vzděláváme. Od přenosu zahraničních zkušeností, stáží, exkurzí až po vzdělávací programy a ekologickou výchovu.

 

Podporujeme:

výsadbu stromů a zeleně v krajině i ve městech

obnovu a oživení veřejných prostranství

bezpečnou dopravu ve městech

bezpečné cesty do škol

rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky

ekologickou výchovu a zapojování dětí do života v obci

úspory energie a ochranu klimatu

rozvoj regionů

a další oblasti udržitelného rozvoje.

 

Každý rok také vyhlašujeme oblíbenou celostátní anketu Strom roku a společně s Nadací Charty 77 také prestižní soutěž o ekologickou Cenu Josefa Vavrouška, rozvíjíme Moravské vinařské stezky a založili jsme tradiciFestivalu otevřených sklepů.

 

Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoříme asociaci Environmental Partnership Association.

Nadace Partnerství

Ředitel:

Petr Kazda

petr.kazda@nap.cz 
+420 736 676 588

 

Finanční ředitelka:

Markéta Fučíková

marketa.fucikova@nap.cz 
+420 777 363 181

 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/

Naši členové

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.