Nadační fond POROZUMĚNÍ

Naši členové

byl založen dne 29. ledna 2007. Účelem Nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, ochraně lidských práv a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí a kulturních památek, rozvoji vždy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu.

 

Svou činnost Nadační fond v současné době zaměřuje nejvíce na tyto oblasti - výuka znakované češtiny pro širokou veřejnost, projekty na dětských klinikách FTN - např. obrázková výzdoba na Pediatrické klinice a na Klinice dětské chirurgie a traumatologie, spolupráce s Dětským centrem při FTN, nebo např. s komunitním centrem Motýlek. Nadační fond též realizuje projekt firemního Dobrovolnictví díky kterému se daří pomáhat velkému množství konečných příjemců pomoci různého charakteru.

 

Nadační fond POROZUMĚNÍ již přes dva roky úspěšně spolupracuje s FTN a pomáhá především na dětských klinikách, kde se snažíme zútulňovat prostředí barevnou výmalbou a obrázkovou výzdobou a finančně přispívat na věci, na které se nedostává prostředků od nemocnice a které jsou vzhledem k větším a důležitějším projektům, odsouvány do pozadí (např. pořízení rehabilitačních a antidekubitních pomůcek, pořízení velkého množství plen pro chronicky hospitalizované děti na odd. JIRP apod.).

 

Důležitou součástí činnosti Nadačního fondu je také pravidelné pořádání benefičních divadelní či koncertních představení. Za zmínku stojí především benefiční koncert Pavla Šporcla pro oblasti Čech a Moravy postižené ničivými povodněmi v roce 2009, při které se podařilo získat bezmála dvě stě tisíc korun.

V případě Vašeho zájmu o podporu našich projektů můžete využít našeho účtu 221022/5500, případně nás můžete podpořit zasláním DMS ve tvaru DMS POROZUMENI na telefonní číslo 87 777.


Za klienty NF POROZUMĚNÍ mockrát děkujeme.


Pavel Mašek
Předseda správní rady
Nadační fond POROZUMĚNÍ

 

URL: www.porozumeni.cz 
email: info@porozumeni.cz
GSM: + 420 777 25 79 25

 

Naši členové

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.