Nadace ČEZ

Naši členové

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit své dárcovské aktivity. Od svého vzniku podporuje Nadace ČEZ projekty přispívající k podpoře zdravého a aktivního způsobu života dětí a mládeže, ke zlepšení kvality života znevýhodněných skupin obyvatel a k celkovému rozvoji aktivit občanské společnosti. Tyto oblasti jsou obsaženy v projektech Nadace ČEZ Oranžová hřiště, Oranžové kolo, Podpora regionů, Oranžová učebna a Oranžové schody.

 

Projektem Oranžové hřiště podporuje Nadace ČEZ výstavbu a modernizaci dětských a sportovních hřišť podle bezpečnostních standardů Evropské unie.

 

Oranžové kolo  je interaktivní projekt, který obohacuje o charitativní rozměr řadu významných společenských, kulturních a sportovních  akcí. Šlapáním na dvou rotopedech mohou návštěvníci z řad veřejnosti podpořit neziskové organizace, které působí v daném regionu.

 

Nejobsáhlejším  programem Nadace ČEZ je Podpora regionů. Zaměřuje se na veřejně prospěšné projekty, které napomáhají  ke zvyšování kvality života především tam, kde působí Skupina ČEZ. Příspěvky směřují  do místní infrastruktury, zdravotnictví, sociální oblasti, kultury, sportu, společenského života, vzdělávání, či životního prostředí. 

Cílem projektu Oranžová učebna je zkvalitňovat podmínky pro výuku především  technických a přírodovědných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách.

 

Oranžové schody pomáhají  bourat bariéry v pravém smyslu slova. Nadační příspěvek slouží školám k odstraňování architektonických, technických a jiných bariér, se kterými se potýkají žáci a studenti se sníženou schopností pohybu a orientace. Finanční prostředky je  možné využít například na pořízení  výtahů, schodolezů, schodišťových sedaček, plošin či různých naváděcích systémů.

 

Během  své existence podpořila Nadace ČEZ téměř 5000 projektů za více než 1,5 mld. Kč.

 

Nadace ČEZ získala v roce 2013 Známku kvality firemní nadace udělovanou Fórem dárců.

 

Kontakty:

Nadace ČEZ

Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4

Telefon: 211 046 720

E-mail: info@nadacecez.cz 

www.nadacecez.cz

twitter.com/NadaceCEZ

IČ: 26 72 15 11

 

Naši členové

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.