Nadační fond ŠKODA AUTO

Naši členové

Nadační fond ŠKODA AUTO

 

Příběh nadačního fondu se začal psát na konci roku 2018. Založila ho společnost ŠKODA AUTO, aby jeho prostřednictvím podpořila a spoluvytvářela rozvoj Mladoboleslavska a navázala tak na filantropickou činnost zakladatelů společnosti Václava Laurina a Václava Klementa. Ti se vždy chovali odpovědně, podporovali nejen své zaměstnance, ale především pomáhali vytvářet důstojné a inspirativní prostředí pro všechny obyvatele Mladoboleslavska. Od roku 2021 Nadační fond ŠKODA AUTO působí i v dalších regionech, kde má jeho zakladatel výrobní závody – RychnovskuVrchlabsku.

 

Jedním z nejdůležitějších poslání nadačního fondu je spojovat partnery z různých oblastí, podporovat výměnu zkušeností a přinášet nové a inovativní náměty. Veřejně prospěšným organizacím pomáhá zvyšovat jejich odbornost, prostřednictvím svých komunikačních aktivit šíří povědomí o jejich činnosti i přínosu pro společnost. Nadační fond založil komunikační platformy Nové Boleslavsko, Nové Rychnovsko a Nové Vrchlabsko, které slouží jako hate-free zóna a poskytují prostor všem zajímavým iniciativám, malým subjektům a občanům aktivně se zapojit do dění v regionech. Jeho významnými partnery jsou také zástupci veřejné správy a měst, se kterými se vede dialog o naplňování dlouhodobých rozvojových projektů a které fond povzbuzuje v zavádění transformačních strategií. Nadační fond podporuje zejména projekty vycházející z diskuze s občany, kteří nejlépe vědí, jak život v jejich regionu ještě více zlepšit.

 

Aktivity Nadačního fondu ŠKODA AUTO směřují k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) definovaných OSN a jsou zarámovány těmito třemi programovými pilíři:

  • grantové programy na posilování občanské společnosti, kulturního života, vzdělání a rozvoje sociálních služeb;
  • strategické projekty rozvíjené s partnery – revitalizace veřejného prostoru a historických památek;
  • filantropie a projekty s dlouhodobým dopadem – podpora sounáležitosti a angažovanosti obyvatel, veřejných sbírek, rozvoj kvality základních a mateřských škol.

 

Nadační fond ŠKODA AUTO od svého založení schválil podporu pro více než 200 projektů v celkové výši 150 milionů Kč.

 

 

 

Nadační fond ŠKODA AUTO

IČ: 077 00 903

adresa: tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav

e-mail: nadacnifond@skoda-auto.cz 

 

https://www.nfsa.cz/ 

Facebook
LinkedIn

Naši členové

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.