Individuální dárcovství

Jsou Češi štědří dárci? Dary fyzických osob podle údajů GFŘ dosáhly v roce 2019 2,4 mld. korun. Nejčastěji lidé přispívají na sociální a zdravotní oblast.


Výsledky výzkumů veřejného mínění ukazují, že Češi rádi darují - alespoň jednou ročně každý druhý z nás. I výše darů, kterou si podle dat z ministerstva financí odepisujeme z daní, vykazuje průběžný nárůst.


Když se podíváme na to, co říkají čísla a výše darů, stojí si čeští dárci i ve srovnání s evropským kontextem dobře. Dlouhodobě jsme však byli spíš jednorázovými podporovateli, zatímco od roku 2015 pozorujeme, že se tento trend postupně začíná měnit. Češi začínají podporovat charitativní aktivity spíše dlouhodobě, a nebo se o tuto podporu aktivně zajímají.


Dlouhodobá a pravidelná podpora vybrané neziskovky, ať už finanční nebo nefinanční, je velmi důležitý trend, který Českou republiku pomalu posouvá do vyspělé Evropy.

Výše průměrného ročního daru fyzické osoby je srovnatelná s evropskou úrovní, v roce 2019 činila téměr 13 tis. Kč. 

Dárcovství v regionech

Od roku 2011 do roku 2019 stoupl počet dárců - fyzických osob - v České republice ze zhruba 120 tisíc na více než 180 tisíc. Nejvíce dárců je v Praze - v roce 2019 jich bylo necelých 33 tisíc. Následoval Středočeský kraj s více než 25 tisíci a Jihomoravský kraj s téměř 21 tisíci dárci. Nejméně dárců bylo v krajích Karlovarském (přes 3 tis.) a Libereckém (přes 2 tis.).

 


(zdroj: poslední dostupná data Generálního finančního ředitelství k 10.11.2020, vzhledem k prodlouženému termínu pro odevzdání daňových přiznání do 18.8.2020 data nemusí zahrnovat všechna daňová přiznání, Fórum dárců)


Podrobná čísla najdete také v Mapě dárcovství

Další v sekci O dárcovství

Mapa dárcovství 2021 Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek Galerie ambasadorů dárcovství Dárcovství v Česku Trendy v zahraničí Charitativní crowdfunding Charitativní P2P Zaměstnanecké sbírky Ověřené veřejné sbírky Individuální dárcovství Čeští filantropové Vše má svá pravidla

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.