Vše má svá pravidla

Občanský zákoník

Starší zákony

Novela zákona o nadacích a nadačních fondech Novela zákona o nadacích a nadačních fondech Zákon o sdružování občanů Zákon o sdružování občanů Zákon o obecně prospěšných společnostech Zákon o obecně prospěšných společnostech Zákon o DPH novela Zákon o DPH novela Zákon o DPH Zákon o DPH Zákon o dani darovací Zákon o dani darovací Zákon o veřejných sbírkách Zákon o veřejných sbírkách Zákon o účetnictví Zákon o účetnictví Občanský zákoník Občanský zákoník Zákon o daních z příjmů Zákon o daních z příjmů Obchodní zákoník Obchodní zákoník Zákon o správě daní a poplatků Zákon o správě daní a poplatků Zákon o dani z nemovitosti Zákon o dani z nemovitosti Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví České účetní standardy pro   jednotky, u kterých hlavním předmět činnosti není podnikání. České účetní standardy pro jednotky, u kterých hlavním předmět činnosti není podnikání.

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.