Nadace Charty 77

Členské nadace

 

V roce 1990 Nadace Charty 77 přinesla  charitu na území tehdejšího Československa. Byla opravdovým průkopníkem v této oblasti, protože za sebou měla více než dvanáctiletou práci v emigraci, ve Švédsku, kde František Janouch nadaci založil. Stali jsme se opravdu lidovou nadací, s desítkami tisíc pravidelných dárců. V tom je naše síla, v tom jsme, zdá se, naprosto nepřekonatelní.

 

Konto BARIÉRY, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již osmnáct let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta BARIÉRY. V začátcích jsme hodně pracovali s podtitulkem Konta BARIÉRY „Patří mezi nás". Chtěli jsme veřejnost naučit vnímat lidi s rozdílnými potřebami. Podařilo se nám to a jsme na to, že Konto BARIÉRY splnilo tento velký úkol, docela pyšní.


Za osmnáct let činnosti rozdělilo Konto BARIÉRY více než 247 miliónů korun, podpořilo tisíce projektů, jejichž hlavním cílem bylo zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb handicapovaných vychází Konto BARIÉRY i při formování nových projektů. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním, pracovním uplatněním a plnohodnotným životem lidí s handicapem.

Mezi projekty Konta BARIÉRY patří 

 

Počítače proti bariérám i portál Burza práce. Snaží se vzděláváním lidí s handicapem v oblastí informačních technologií přispět ke zvýšení jejich šance na trhu práce. Dalším projektem, který doplňuje cíle Konta BARIÉRY, je Sport bez bariér. Rozvíjí oblast, která pomáhá lidem s handicapem zdolávat překážky v oblasti sportu. Projekt podporuje amaterské sportovní aktivity lidí po úrazu, jejich zapojení do co nejširšího okruhu sportovních disciplin. Jedinečným projektem nadace jsou Aukční salony výtvarníků pro Konto BARIÉRY. Pořádáme je od roku 1993 a staly se významnou kulturně společenskou událostí. V oblasti charity nemají svým rozsahem a kvalitou konkurenci. V listopadu 2010 jsme uspořádali jubilejní, již desátý charitativní salon. Stovky českých a moravských umělců darovaly svá díla ve prospěch Konta BARIÉRY. Aukce přinesly nadaci již téměř 40 miliónů korun, ale také vynikající renomé mezi uměleckou obcí. Výtěžek věnujeme na vzdělávání studentů s postižením. Ve spolupráci se špičkovými představiteli české výtvarné scény financujeme projekt Stipendium BARIÉRY. Nejnovějším projektem je Nový start. Založili jsme ho pro pomoc lidem, kterým se v posledních 12 - 18 měsících stal úraz nebo jiným způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu. Pomáháme jim v nejtěžším období života a je to pomoc významná.

Od počátku je otevřená a poskytuje nadační příspěvky oprávněným žadatelům z celé republiky.

 

Božena Jirků
výkonná ředitelka Nadace Charty 77, ředitelka Konta BARIÉRY
bozena.jirku@bariery.cz

 

Webové stránky Nadace Charty 77

Členské nadace

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. /data/www/donorsforum.cz/pages/clanek.php | /data/www/donorsforum.cz/pages/kat_clanky.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/fakeloga.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/microdata_footer.php |