Nadace ADRA

Členské nadace

 Nadace ADRA je nezisková humanitární organizace, která si klade tyto cíle:

 

 

Nadace ADRA úzce spolupracuje s mezinárodní nepolitickou humanitární organizací s názvem Adventist Development and Relief Agency (ADRA) s celosvětovou působností se sídlem ve Washingtonu D.C. a to především prostřednictvím evropské pobočky ADRA se sídlem v Bernu. Tato nezávislá humanitární organizace byla založena v USA roku 1956 Církví adventistů sedmého dne. V současné době má přes 120 poboček v různých státech světa. Při realizaci projektů humanitární pomoci spolupracuje Nadace ADRA úzce s Občanským sdružením ADRA. Nadace ADRA je členem Fóra dárců a společně s ostatními členskými nadacemi podepsala Etický kodex nadací.

Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

předseda správní rady:

Marek Škrla,

nadace@adra.cz 

 

koordinátorka projektů :

Magdaléna Hlinková,

tel: 732 355 962,

nadace@adra.cz

 

Webové stránky Nadace ADRA

 

 

Členské nadace

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.