Nadační fond BBH

Členské NF

Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života. Zejména podporuje činnosti směřující k rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných studentů; podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití; podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti; pomoci lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní, sociální a rodinný stav nemohou bez pomoci druhých o sebe postarat a pomoci lidem, kteří se těžko včleňují do společnosti; podpoře vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl jakož i k obnově a zachování stávajícího kulturně-historického fondu; zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů, podpoře obecně prospěšných aktivit zajišťovaných zejména obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi a nadačními fondy.

Předseda správní rady:

Jan Strangmüller

 

 

Sídlo:

Boční I. 37/1609,

14100 Praha 4

www.bbhnadace.cz

 

Kontaktní osoba:
Lucie Strangmullerová

email: lstrangmullerova@bbh.cz 

 

Členské NF

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.