Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

Přidružení členové detail

Nadační fond vznikl v roce 2012 a snaží se bojovat na poli typicky mužské formy rakoviny, kterou je rakovina prostaty a rakovina varlat. Rakovina prostaty je druhou nejčastější formou rakoviny u mužů.

 

Finanční prostředky, které vybereme, jsou určeny na nákup lékařských přístrojů, osvětové programy a studijní stáže budoucích lékařů.

 

Podařilo se nám vybavit několik nemocnic nejmodernějšími přístroji, které slouží ke zlepšení diagnostiky nádorových onemocnění, již 3 mladí lékaři absolvovali s naší pomocí dlouhodobé stáže na prestižních urologických pracovištích v USA a Velké Británii. Podpořili jsme projekt VZP Časný záchyt karcinomu prostaty a mnoho dalších osvětových programů na prevenci rakoviny prostaty a varlat napříč celou Českou republikou.

 

Jsme partnerem celosvětové kampaně Movember, která si stejně jako náš nadační fond klade za cíl změnu pohledu na mužské zdraví a partnerem České urologické společnosti, nejvyššího odborného orgánu v oblasti urologie v České republice. Společně s ní vytváříme na základě nejnovějších poznatků a výzkumů podklady pro spolupráci na našich projektech osvěty a prevence.

 

 

ÚČEL NADAČNÍHO FONDU

·       zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností závažných onemocnění, zejména v oblasti uroonkologie a dalších urologických onemocnění,

·       podpory spolupráce při zabezpečování potřebného množství a kvality léků a léčebných přípravků, speciálního zdravotnického materiálu a technických pomůcek,

·       podpory rozvoje všech metod léčby závažných onemocnění, zejména uroonkologických a dalších urologických onemocnění,

·       poskytování příspěvků na pořízení přístrojové techniky,

·       podpory vzdělávání a výzkumu v oblasti léčby závažných onemocnění, zejména uroonkologických a dalších urologických onemocnění,

·       podpora informovanosti odborné a laické veřejnosti o různých aspektech prevence a léčby závažných onemocnění, zejména v urologii,

·       podpory vydávání specializovaných publikací a populárně naučných textů, kongresů a dalších odborných setkání,

·       podpory spolupráce s dalšími organizacemi obdobného zaměření v České republice,

·       poskytování stipendií na odborné stáže, postgraduální vzdělávání, konference a semináře pro lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky,

·       zajištění psychosociální podpory pacientů a jejich rodin.

 

www.muziprotirakovine.cz

 

Předseda a zakladatel Nadačního fondu Muži proti rakovině

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

 

Koordinátor

Ing. Martina Kavanová

tel: 792 306 655

mail: info@muziprotirakovine.cz 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.