Negativním výrokům politiků o neziskovém sektoru lidé sice nevěří, přesto jsou jimi ovlivněni

Z průzkumu Insight Lab pro Fórum dárců vyplynulo, že přes 30 procent lidí sice tvrdí, že negativním výrokům politiků o fungování neziskového sektoru nepřikládá váhu, přesto v nich určité pochybnosti vzbuzuje.  „Naštěstí tento fakt zatím ještě významně neovlivňuje chuť Čechů dávat a pomáhat,“ říká výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová. „Dopadá ale na reputaci mnoha dobročinných projektů a české neziskovky musejí kromě pomoci potřebným řešit i tyto problémy.“

 

Fórum dárců v Den dárců 29. listopadu tradičně na Dárcovském summitu představuje žebříčky nadací a nadačních fondů. Analýza firemních nadací a fondů v České republice tak letos stejně jako v loňském roce vznikla za podpory Skupiny ČEZ, která je hlavním partnerem.

 

Nově summit přináší nová data a trendy v dárcovství v České republice. Letos jako dárek všem neziskovým organizacím a jejich dárcům připravilo unikátní Mapu dárcovství, která je k dispozici od 29. listopadu na webu Donorsforum.cz, a také zprávu o rozvoji dárcovství z pohledu dárců a neziskových organizací.

Dárci: neziskové projekty musí pomáhat a nesmí nudit

Z průzkumu agentury Insight Lab z října 2017 pro Fórum dárců jednoznačně vyplývá, že Češi darovat chtějí. 71 % respondentů uvádí, že během posledních dvou let finančně podpořilo veřejně prospěšný projekt. Lidé nejčastěji věnují sto až tři sta korun (více než 50 %), 16 % daruje ročně až pět set korun. Až tisíc korun na charitu věnovalo více než 11 % respondentů.

Téměř 50 % lidí si v posledních dvou letech koupilo originální předmět od neziskové organizace, 35 % poslalo alespoň jednu dárcovskou SMS. A téměř 20 % dárců poslalo svůj finanční dar příkazem k úhradě. Více než 50 % dárců navíc uvažuje, že oblíbenou neziskovou organizaci podpoří v charitativní crowdfundingové kampani. Pro 35 % respondentů je důležité, aby je charitativní crowdfundingový projekt zaujal, především nesmí být nudný a musí z něj jasně vyplývat, že skutečně pomůže potřebným.

Neziskové organizace ve vlastním šetření Fóra dárců z října letošního roku tento trend rovněž podpořily. Jejich donoři nejčastěji posílají finanční dary jednorázovým příkazem k úhradě (78 %), často získávají příspěvky od drobných dárců také prodejem vlastních originálních předmětů (22,4 %). Dlouhodobí (pravidelní) dárci pak neziskovým organizacím darují finance nejvíce prostřednictvím trvalých (56 %) nebo jednorázových (48 %) příkazů. 18,4 % neziskovek získává pravidelné dary také prostřednictvím dárcovských SMS.

 „Tato čísla podporují celosvětové trendy, že i dárcovství se přesouvá do online světa, protože i originální předměty neziskových organizací si dárci pořizují velmi často online,“ říká výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

Svět je online, v Česku vede televize a rozhlas

Nejčastěji lidé lidé podle průzkumu Insigth Lab pro Fórum dárců darují na pomoc nemocným a lidem s handicapem (64, 2), rádi také podpoří oblast Děti, mladí rodina (37, 1 %), humanitární pomoc a lidská práva (23 %) a životní prostředí, rozvoj regionů a ochranu zvířat (21, 4 %).

Informace o neziskových projektech hledají nejčastěji v televizi a rozhlase (41,2 %). „Tím se Češi vymykají globálním průzkumům. Například Global Trends in Giving Report za rok 2017 uvádí, že globálně lidi inspiruje k dárcovství televizní a rozhlasové vysílání jen v osmi procentech,“ srovnává trendy Šplíchalová.

Přes 30 % Čechů ale hledá informace také v online médiích a na sociálních sítích, 20 % si jde pro informace přímo na weby neziskových organizací a stejné procento věří informacím o neziskových projektech v tištěných médiích.

Češi pochválili neziskové organizace. Podle nich dokážou správně komunikovat se svými dárci (téměř 65 % respondentů) a daří se jim i v komunikaci na sociálních sítích (62 % respondentů).

Nevěříme negativním výrokům, ale…

Ačkoliv 56, 9 % respondentů uvedlo, že negativním výrokům politiků a dalších osobností veřejného sektoru o neziskových organizací nepřikládá žádnou váhu a řídí se vlastním úsudkem, 32, 7 % připouští, že váhu těmto výrokům sice příliš nepřikládá, ale pochybnosti o fungování neziskového sektoru má.

Nejdůležitější je pro dárce, aby měla organizace výsledky, které skutečně prospívají (49, 4 %), úspěšně realizované projekty s jasné doloženými výstupy (47, 2 %), transparentní financování (30,2 %) a otevřenou komunikaci (21, 7 %). „A téměř 50 % Čechů uvádí, že je pro ně velmi důležitá osobnost, která neziskovou organizaci zastupuje,“ upozorňuje Šplíchalová.

 

Další data o dárcovství v Česku najdete od 29. listopadu 2017 v unikátní Mapě dárcovství 2017 na webu Fóra dárců Donorsforum.cz.

 

Pro více informací kontaktujte:

Fórum dárců

Klára Šplíchalová

GSM +420 725 999 101

splichalova@donorsforum.cz

 

Pro editory:

Fórum dárců je jediný celorepublikový spolek zastřešující dárce v České republice. Na budování a rozvoji prostředí pro dárcovství pracuje Fórum dárců úspěšně již více než 20 let, od roku 1997. Při Fóru dárců se vyprofilovala Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Asociace firemních nadací a fondů, které sdružují šest desítek členů.

Fórum dárců se aktivně účastní legislativních procesů směřujících k prosazování zlepšení podmínek pro dárcovství a rozvoje veřejně prospěšných aktivit v České republice. Fórum dárců je jedním ze zakládajících členů CSR platformy Byznys pro společnost.

 

Fórum dárců přispívá k formování dárcovského prostředí mnoha zásadními projekty:

 

Informace k Dárcovské SMS najdete na Darcovskasms.cz

Více informací k individuálnímu dárcovství najdete na Darujspravne.cz

Žebříčky nadací a nadačních fondů najdete na Donorsforum.cz

Všechny vítěze Cen Fóra dárců poznáte na Cenyforadarcu.cz

A fakt, že dárcovství může být zážitek na celý život, zjistíte na Dendarcu.cz.

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.