I neziskové organizace se mohou připojit k Fóru dárců

Fórum dárců od roku 1997 sdružuje přední tuzemské nadace a nadační fondy. V zájmu ošetření vysoké kvality nadačních aktivit, udržení jejich profesionality a zajištění transparentnosti jejich činnosti a celkové transparentnosti dárcovských procesů, nastavilo Fórum dárců náročné a striktní podmínky pro vstup nadačních subjektů do členské sítě FD.

 

Proto jsme zavedli statut přidruženého členství, abychom nabídli mnohé, co Fórum dárců členským nadacím a fondům nabízí, také dalším neziskovým organizacím, ale i dárcům a dobrovolníkům.

 

Přidružený člen má významný prostor pro vnášení návrhů, iniciaci nových postupů, vstupu do diskuse -  zvláště v oblasti nových fundraisingových nástrojů. Navíc je mu Fórum dárců k dispozici k osobním konzultacím, může se také účastnit uzavřených workshopů, kurzů a školení.

 

Přidruženým členem se může stát nezisková organizace, sociální podnik, profesní organizace či asociace, ale také mecenáši, dárci, dobrovolníci či propagátoři filantropie a dárcovství.

 

Podrobnosti k přidruženému členství najdete na webu Fóra dárců. Budeme se těšit, že k nám brzy přidáte i vy!

 

Vaše Fórum dárců

 

https://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/pridruzene-clenstvi.html

 

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.