Podpora neziskového sektoru od nadací a nadačních fondů v roce 2020 vzrostla o 53 %

PODPORA NEZISKOVÉHO SEKTORU OD NADACÍ
A NADAČNÍCH FONDŮ V ROCE 2020 VZROSTLA O 53 % 

 

25. 11. 2021 – Podle aktuálních průzkumů a analýz, které Fórum dárců realizovalo s agenturou InsighLab, je patrné, že největší nárůst podpory pro veřejně prospěšný sektor pochází od českých nadací a nadačních fondů. Za loňský rok nadace a fondy rozdělily o jednu miliardu korun více než v roce 2019.

 

Ačkoliv covid-19 zahýbal českou solidaritou a výrazně ovlivnil společenské činnosti nevedl k výraznému nárůstu podpory neziskového sektoru od individuálních a firemních dárců, jak nám ukazují aktuální čísla z mapy dárcovství. Významným momentem společenské solidarity byla až letošní červnová živelná katastrofa v podobě ničivého tornáda na jižní Moravě, kdy se všichni spojili a v součinnosti pomáhali všemi možnými prostředky postižené oblasti a lidem, kterým tato událost zásadně zasáhla do života. A právě tato efektivní spolupráce napříč obory ukázala, jak je důležitá pro celkový rozvoj dárcovství ve společnosti.

 

„Dárcovství pomoci v tíživé situaci pro činnost nevládních organizací ve prospěch naší země je projevem toho dobrého v nás, sounáležitosti a vzájemnosti občanů v jejich soukromí, i těch, kteří stojí ve vedení dárcovských firem," říká Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu PČR.

 

Klíčem k důvěře je transparentnost

 

Budovat a opečovávat důvěru dárců je pro neziskový sektor stabilizačním prvkem, a i když má české dárcovství již dlouhodobou tradici a ze zkušeností i dat víme, že Češi pomáhají rádi, podstatou je udržet důvěru dárců ve veřejně prospěšný sektor, a to jeho transparentností a kredibilitou.

 

Dlouhodobá krize spojená s covidem-19 přinesla řadu úskalí a jedním z nich je problematika nedůvěryhodných sbírek, způsobená výrazným rozmachem sbírek pořádaných pouze v online prostředí. Jestliže v roce 2019 každý desátý člověk během pandemie zaznamenal netransparentní nebo nedůvěryhodnou sbírku, tak v roce 2020 už to byl v průměru každý třetí.

 

V loňském průzkumu, který Fórum dárců provedlo k dopadům koronavirové krize, vyplynulo, že se individuální dárci v období koronakrize soustředili především na sbírky, které reagovaly na aktuální situaci, tedy např. se jednalo o sbírky pro pracovníky v „první linii“, sbírky k zajištění ochranných prostředků apod. U sbírek s jiným zaměřením byl znatelný pokles individuální dárcovské podpory. Obdobná situace byla i u firemních dárců, kteří se také orientovali spíše na projekty související s covidem-19 a své ostatní CSR aktivity, plánované podpory a společné komunikační kampaně omezovali.

 

Letošní průzkum mapující rok 2020 ukazuje, že finanční podpora od individuálních i firemních dárců není vyšší, než tomu bylo v letech před pandemií. Oproti tomu vidíme výrazný posun u českých nadací a nadačních fondů, které v roce 2020 rozdělily o jednu miliardu korun více než v roce 2019 – nárůst je tedy o více než 53 %.

 

"V roce 2020 věnovali dárci na veřejně prospěšné aktivity celkem 10,8 miliardy korun. To je o téměř 3 miliardy více než v roce 2019. Podle zjištění Fóra dárců darovaly 2,8 miliardy nadace a fondy, z čehož nejvíce prostředků rozdělil nadační fond AVAST, a to 579 646 000 Kč. Prostřednictvím DMS pak poslali dárci 57 milionů,“ představuje aktuální čísla Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.