F Nadace

Členské nadace

Poslání

F-nadace podporuje neziskové projekty, zejména v oblastech vzdělání, kultury, umění, výchovy a sociální péče, jejichž cílem či součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot.

 

Další informace

Podrobné informace o podpořených projektech a organizacích, dárcích, hospodaření, majetku, výnosech, lidech v nadaci... najdete na našich webových stránkách www.f-nadace.cz nebo v naší Výroční zprávě, kterou Vám rádi zašleme.

 

Kontaktní údaje

Název:  F-nadace

Sídlo:    Krásova 24, 130 00 Praha 3

IČ:       6044 9837

F-nadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 56.

Bankovní spojení: 164 524 871 / 0600 - GE Money Bank

Skype: f-nadace

Členské nadace

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.