Nadační fond Českého rozhlasu

Členské NF

Světluška je tradiční charitativní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě, bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů - zraku.

Společně s patronkou Anetou Langerovou Světluška svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České republiky a pomáhá jim na jejich cestě k samostatnosti.

 

Cílem projektu je nejen získat potřebné finanční prostředky, ale také přiblížit veřejnosti svět zrakově postižených.

 

Mezi nejvýznamnější akce, které Nadační fond Českého rozhlasu v rámci projektu Světluška každoročně pořádá, patří Kavárna POTMĚ, sbírkový „Den, kdy svítí Světlušky" a  benefiční večer „Světlo pro Světlušku", který živě přenáší Česká televize na programu ČT 1 a Český rozhlas 1 - Radiožurnál.

 

O příspěvek ze sbírky Světluška může požádat jakýkoliv jednotlivec s těžkou ztrátou zraku nebo nezisková organizace, která poskytuje odborné služby těžce zrakově postiženým lidem na území ČR. Finanční prostředky rozděluje v otevřeném grantovém řízení rada odborníků.

 

Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá nevidomým v rámci pěti stálých grantových programů:

 

Krok za krokem - program podporuje terénní služby pro rodiny s nevidomými dětmi (stimulace zraku a pohybu), speciální výukové programy (výuka prostorové orientace, nácvik samostatného pohybu s bílou holí, Braillovo písmo...), rekvalifikace a pomoc při vyhledávání zaměstnání, asistenční a průvodcovské služby, vybavení chráněných dílen, příspěvky na kompenzační pomůcky apod.

Člověk v nouzi - program je určen na pomoc nevidomým lidem, kteří se ocitli v mimořádně tísnivé životní situaci

Stipendijní program - program pomáhá sociálně slabým studentům s těžkým zrakovým postižením

Cesty ke společnému světu - program podporuje osvětové projekty přispívající ke sbližování nevidomých a široké veřejnosti (např. publikační činnost, hmatové výstavy, načítání zvuk. knih apod.)

Každý něco dokáže - program se zaměřuje na zrakově postižené umělce, sportovce a volnočasové zájmové aktivity

 

 

Zástupkyně ředitele
Vedoucí sbírky Světluška, Fundraiser
Linda Vaňková
Tel.: 221 551 210 / Mobil: 603 594 646

linda.vankova@rozhlas.cz

 

 

 

Manažer provozu

Petra Frýbortová,

Tel.: 221 551 217 / Mobil: 731 134 993

petra.frybortova@rozhlas.cz

 

Členské NF

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců V Tůních 11 120 00   Praha 2 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.