obr4share

Dárcovský summit 2015

a vyhlášení výsledků Cen Fóra dárců

DÁRCOVSKÝ SUMMIT 2015 se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha, předsedy PSP ČR Jana Hamáčka, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera a ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové


KDY : úterý 1.prosince 2015 od 13:00 hodin

KDE : Era svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1

 

Strategické firemní dárcovství v ČR 2015+

stav, trendy, příležitosti

 

13:00 - 13:25   Přivítání, úvodní proslov

13:30 - 15:00   Panelovou diskusi moderuje Jiří Václavek a diskutovat budou Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců, Radek Jiřičný, Research Director InsightLab, s.r.o., Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství, Alena Králíková, Manažerka společenské odpovědnosti, ČSOB, JUDr. Michaela Chaloupková, M.B.A., členka představenstva a CSR Leader Skupiny ČEZ


Na akci představíme nová data a čísla z oblasti dárcovství - především aktuální přehled TOP českých nadací a fondů 2015 (nefiremních i firemních), informace o tom, kolik ročně investují do veřejně prospěšných aktivit, budeme prezentovat čerstvé výsledky analýzy českých firemních nadací a fondů včetně zahraničního kontextu. Představíme rovněž výsledky výzkumu veřejného mínění, který se věnoval postojům české veřejnosti k dárcovství.

 

Součástí programu je panelová diskuse na téma Strategické firemní dárcovství v ČR, která se zaměří zejména na to, jak firmy darují prostřednictvím svých firemních nadací nebo fondů, co mohou udělat na podporu individuálního dárcovství u nás například podporou dobročinných aktivit svých zaměstnanců apod, ale i jaká jsou očekávání českého nadačního sektoru od firem, jakožto dárců.

 

 

15:00 - 15:20   Přestávka, občerstvení

Ceny Fóra dárců 2015

15:20 - 16:20 Vyhlášení výsledků Cen Fóra dárců v oborech Sbírkový a Komunikační počin roku

16:20 - 17:30 Číše vína, občerstvení, networking