Řekli o nás

Hana Haráková

Řekli o nás

Předsedkyně SR NF Umění doprovázet

S Fórem dárců jsem se osobně seznámila již v roce 2001, v samých začátcích mého působení v oblasti neziskového sektoru.
Už tehdy jsem jej vnímala jako profesionální a velmi potřebnou organizaci, která usilovně podporuje rozvoj filantropie v České republice. Členství našeho nadačního fondu v Asociaci nadačních fondů Fóra dárců si proto velice vážím a považuji jej za jasný signál, že patříme mezi důvěryhodnou a transparentní neziskovku. Do dalších let Fóru dárců přeji, aby si i nadále zachoval svoji současnou profesionální úroveň a také spoustu skvělých nápadů, díky kterým pak vznikají takové úžasné projekty jako je Dárcovská SMS nebo Darujspravne.cz. Myslím, že za těch 15 let je toho opravdu hodně, čím se může Fórum dárců pochlubit. Díky za to a vše nejlepší!

Miroslav Kundrata

Řekli o nás

Nadace Partnerství

Fóru dárců přeji, aby se mu dařilo naplňovat očekávání zakladatelů a členů, tzn. kultivovat dárcovské prostředí v ČR, zlepšovat podmínky pro práci nadací a vytvářet pružnou a produktivní platformu pro výměnu zkušeností i prosazování společných zájmů vůči sociálním partnerům.

Hana Potměšilová

Řekli o nás

Ředitelka Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Každý z nás zcela přirozeně hledá své místo ve společnosti. Být užitečný je nezpochybnitelná hodnota pro každého z nás. Často na to přicházíme pozdě, tedy až když se objeví problémy a překážky. Jsem proto ráda, že v České republice vznikla instituce, která umí poradit a říct, jak být užitečný, která umí propojit svět firem, jednotlivců a neziskového sektoru - Fórum dárců.

Neziskový sektor se bohužel stále potýká s dědictvím totalitního režimu, který se k problematice dobrovolnictví a donátorství stavěl zády a neblahou praxí z 90. let minulého století, kdy neorganizovaně vznikaly desítky tzv. neziskovek, které sloužily jako pračky špinavých peněž. Právě Fórum dárců umí velmi transparentně oddělovat zrno od plev.

Se současnou situací neziskového sektoru nejsem spokojena, byť registruji zvláště v posledních třech letech určitou změnu. I proto jsem se rozhodla aktivně působit ve výkonném výboru Fóra dárců a napomoci tomu, abychom my, zástupci neziskové sféry, začali být vnímáni jako profesionálové, kteří vědí, o čem mluví, ví koho reprezentují a za co lobbují. Hodně jsme toho již jako jednotlivé neziskové organizace dosáhly. Nicméně ještě je před námi dlouhá společná cesta, která společnosti ukáže, že neziskový sektor, prostřednictvím jeho validních zástupců, mezi jehož lídry Fórum dárců patří, stojí za to podporovat a spolupracovat s ním.

 

 

Miroslav Drozd

Řekli o nás

ředitel Nadace Český hudební fond

 

Jakožto ten, jemuž již dávno není 15 let, ale přesně si pamatuje, přeji Fóru dárců, aby zůstalo mladé, aby nikam nepospíchalo, aby se věnovalo malým mladým a ještě k tomu nefiremním nadacím a aby se mu dařilo prosazovat právní kroky, jež by české nadace dostaly na úroveň, srovnatelnou s nadacemi vyspělých euro-zemí. A to nemluvím o snu v podobě třetí etapy NIF.
Vše nejlepší za Nadaci Český hudební fond přeje Miroslav Drozd

 

Luděk Niedermayer

Řekli o nás

ředitel v oddělení Consulting společnosti Deloitte

"Výrazný rozvoj dobročinnosti v naší zemi podle mne patří k těm nejpřiznivějším projevům rozvoje občanské společnosti. Instituce jako je Fórum dárců přispívají k posunu této činnsoti na kvalitativně vyšší úroveň, což je jednoznačně příznivé jak pro stranu dárců, tak i pro organizace, působící v oblasti umísťování těchto zdrojů. Proto je jejich činnost nesmírně důležitá a užitečná."

Pepper de Callier

Řekli o nás

Zakladatel a výkonný ředitel
Prague Leadership Institute

„Fórum dárců je cenným zdrojem informací, kursů, služeb a přehledu těch nejlepších metod pro neziskové organizace. Máme velké štěstí, že patří do naší komunity."

Vera Budway Strobach

Řekli o nás

programová manažerka otázek firemní kultury a diverzity České spořitelny.

„Fórum dárců hraje nesmírně důležitou roli v propojování obchodní komunity s třetím sektorem (neziskovky). Přitom navazuje důležitá partnerství, vytváří platformy pro výměnu nápadů a metod a zvyšuje povědomí o důležitosti firemního dárcovství a strategické CSR v České republice."

Další v sekci