obr4share

Naši členové

Fórum dárců

ADRA

ADRA

 Nadace ADRA je nezisková humanitární organizace, která si klade tyto cíle: [x] zvýšení úrovně života a zdraví obyvatel, jak v ČR tak i v ostatních zemích, které potřebují podpora osvětové...

Více

ALZHEIMER nadační fond

ALZHEIMER nadační fond

Alzheimer nadační fond vznikl za účelem podpory výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění.K dosažení tohoto účelu nadační fond zejména:a. podporuje rozšiřování...

Více

Český nadační fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru je nezisková organizace, která vznikla v roce 1993. Její činnost má dnes široký záběr od výzkumné práce přes vzdělávání, osvětu, péči o handicapované živočichy,...

Více

Dřevo pro život

Dřevo pro život

Posláním nadace je propagovat a podporovat komplexně pojatou péči o dřevěné bohatství a pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využívání dřeva ve všech oblastech lidské činnosti. Nadace pomáhá...

Více

F Nadace

F Nadace

Poslání F-nadace podporuje neziskové projekty, zejména v oblastech vzdělání, kultury, umění, výchovy a sociální péče, jejichž cílem či součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských...

Více

Konto bariéry

Konto bariéry

Božena Jirkůvýkonná ředitelka Nadace Charty 77, ředitelka Konta BARIÉRYbozena.jirku@bariery.cz

Více

Nadace  EURONISA

Nadace EURONISA

Pomáhá lidem v Euroregionu Nisa žít smysluplný život nezávisle na jejich věku, sociálním postavení a zdravotním stavu. Podporuje projekty a činnosti jednotlivých organizací v sociální, kulturní...

Více

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT Ve skupině AGROFERT považujeme za samozřejmost, že podniky nejenom vytváří zisk a zaměstnávají lidi z regionu, ale mají i zodpovědnost vůči svému okolí. Právě proto jsme se v roce...

Více

Nadace Bona

Nadace Bona

Rok 2010  lze celkem pro naši Nadaci BONA hodnotit celkem úspěšně. Výnosy z NIF v rámci vyhlášených grantů - nejvyšší  pro nás úroková sazba, Rok  2010 se projevila celková...

Více

Nadace české architektury NČA

Nadace české architektury NČA

Posláním NČA je podpora a prezentace současné architektury. Nadace vypisuje každoročně výběrové řízení, ve kterém rozděluje cca 1 mil. Kč mezi projekty se zaměřením na výstavní, publikační a...

Více

Nadace Český hudební fond

Nadace Český hudební fond

Posláním nadace je spolupodílet se na rozvoji české hudební kultury. Podporuje skladatelské a interpretační soutěže, tvůrčí dílny, hudební školství. Napomáhá materiálně při realizaci nových děl,...

Více

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond

Nadace Český literární fond je jedním z mála alternativních zdrojů trvalé podpory nekomerčních aktivit v oblastech tvorby a  interpretace slovesného umění, publicistiky a vědy....

Více

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit své dárcovské aktivity. Od svého vzniku podporuje Nadace ČEZ projekty přispívající k podpoře zdravého a...

Více

Nadace dětský mozek

Nadace dětský mozek

Nadace Dětský mozek byla založena v roce 1992 doc. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc., RNDr. Ing. Jiřím Němcem a JUDr. Alešem Pejchalem díky finančnímu daru sourozenců Antonína, Františka a Ludmily...

Více

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy podporuje nestátní neziskové organizace působící v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. O podporu mohou zažádat například organizace pracující s postiženými dětmi, dospělými...

Více

Nadace GCP

Principem pojišťovnictví je vzájemná pomoc a solidarita pojištěných. Tento princip platil v roce 1827, když vznikla Česká pojišťovna, a platí samozřejmě i dnes. Klienti samozřejmě očekávají, že jim...

Více

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Jedličkova ústavu

Základním posláním nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všechn...

Více

Nadace Landek Ostrava

Nadace Landek Ostrava

Poslání  NADACE LANDEK OSTRAVA  : záchrana a údržba hornických památek a dokumentů záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo dříve souvisely seznamování veřejnosti s...

Více

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statutem nadace. Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat (Animal Rights) a zasazuje se o jejich pohodu (Animal...

Více

Nadace O2

Nadace O2

Nadace O2 je firemní nadace společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Dlouhodobými, promyšlenými a systematickými sociálními programy zdůrazňuje vstřícný postoj ke svému okolí a přijímání...

Více

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra

Nadace Občanského fóra je nadací s celorepublikovou působností. Posláním Nadace OF je podporovat obnovu a ochranu kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky. Toho...

Více

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje. Po celé České republice poskytuje granty neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům....

Více

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa byla založena firmou Preciosa, a.s., která je významný producent broušeného křišťálového skla.  Nadace pomáhá především potřebným formou finančních nadačních příspěvků, a...

Více

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace pro podporu hasičského hnutí

Nadace si klade za cíl pomáhat dalšímu rozvoji dobrovolné a profesionální požární ochrany v České republice a poskytováním příspěvků (grantů) ovlivňovat činnost hasičů zejména v těchto...

Více

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně zřídila a financuje Český národní registr dárců dřeně. Podporuje tak program dárcovství kostní dřeně v ČR, zejména na Hematologicko-onkologickém oddělení...

Více

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla založena v roce 1993 se srozumitelným cílem : podporovat  veškeré projekty, které přispějí k celkové rehabilitaci imisemi a tehdy i lesním...

Více

Nadace profesora Vejdovského

Nadace profesora Vejdovského

Nadace prof. Vejdovského byla založena 17. 11. 1992.  Nese jméno významného očního lékaře uznávaného v Evropě, který se zasazoval o komplexní péči o zrakově postižené děti. Nadace podporuje...

Více

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace Rozvoje občanské společnosti

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují...

Více

Nadace Rozvoje zdraví

Nadace Rozvoje zdraví

Podpora rozvoje komunitní činnosti, podpora ochrany a upevňování zdraví občanů, podpora sociální pomoci, podpora všeobecné humanitární pomoci. [x]

Více

Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY [x] Nadace byla založena společností T-SOFT a.s. k 1.1.2010. Za necelé tři roky existence pomohli na svět pěti CD s pohádkami pro děti, šesti dětským knížkám a šesti...

Více

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci

Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci vznikla v roce 2008 a svou pozornost zaměřila především na problematiku seniorů. Svým působením usiluje o rozvoj a uplatňování základních humanitárních a...

Více

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním Nadace Terezy Maxové je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. [x] Cílem Nadace Terezy Maxové je umožnit zdravý a bezpečný vývoj dítěte v jeho vlastní biologické rodině prostřednictvím...

Více

Nadace Tři brány

Nadace Tři brány

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci            [x] Poslání - dle statutu: Základním posláním nadace je podporovat...

Více

Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví

Nadace Umění pro zdraví byla založena v červenci roku 1991. Je nepolitickou organizací, svoji aktivitu zaměřuje především na tvorbu a nápravu prostředí zdravotnických a sociálních zařízení uměleckými...

Více

Nadace Veronica

Nadace Veronica

Nadace Veronica byla založena v roce 1992 s cílem získávat finanční zdroje na podporu aktivit, které podporují šetrný vztah k přírodě. Za téměř dvacet let své existence jsme podpořili ...

Více

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. [x] Aktivity...

Více

Nadační fond Asante Kenya

Nadační fond Asante Kenya

Účelem nadačního fondu je účinná podpora školství, vzdělávání a vzdělávacích aktivit, zdravotních, sociálních a rozvojových projektů a osob v tíživé situaci v České republice a v zahraničí. Činnost...

Více

Nadační fond Astma

Nadační fond Astma

Účelem Nadačního fondu Astma je podpora výzkumu průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci, zejména nových vyšetřovacích a léčebných metod, jejich zaváděni do klinické praxe a...

Více

Nadační fond BBH

Nadační fond BBH

Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života. Zejména podporuje činnosti směřující k rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných studentů; podpoře tělesného...

Více

Nadační fond Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu

Světluška je tradiční charitativní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Je oporou pro ty, které...

Více

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK je firemním nadačním fondem společnosti GlaxoSmithKline, spol. s r. o. v České republice, která je pobočkou jedné z největších farmaceutických firem na světě. Vznikl v březnu...

Více

Nadační fond Homolka

Nadační fond Homolka

Posláním tohoto nadačního fondu je podpora kvalitní a efektivně poskytované zdravotní péče, jeho cílem je podporovat moderní specializovanou medicínu, a to zejména v rámci hlavních klinických...

Více

Nadační fond IMPULS

Nadační fond IMPULS

Nadační fond IMPULS je jediný nadační fond v České republice, jehož okruhem zájmu je široká problematika roztroušené sklerózy. Jeho základní úlohou je šíření osvěty o této, veřejnosti, dosud málo...

Více

Nadační fond J&T

Nadační fond J&T

Cílem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledující obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, na...

Více

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko vznikl v roce 2004 a jeho náplní a cílem je podpora Center dětské traumatologie v České republice a prevence dětských úrazů u nás všeobecně.  Osm Center dětské traumatologie...

Více

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Ve smyslu svého statutu se Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových v posledních letech zaměřuje především na podporu vzdělávání, a to nejen dětí a mládeže, ale i seniorů.

Více

Nadační fond NEHEMIA

Nadační fond NEHEMIA

Posláním Nadačního fondu NEHEMIA je podpora a realizace humanitární a duchovní pomoci lidem jiných kultur v zahraničí a v České republice. Prostředků nadačního fondu lze použít na poskytování...

Více

Nadační fond POROZUMĚNÍ

Nadační fond POROZUMĚNÍ

byl založen dne 29. ledna 2007. Účelem Nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření, ochraně...

Více

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

NFOZP, neboli Nadační fond pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených, vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci...

Více

Nadační fond Rozum a Cit

Nadační fond Rozum a Cit

Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je zajištění spokojeného života opuštěných dětí uprostřed rodiny a všestranná podpora náhradní rodinné péče. [x] Již 16 let Nadační fond pomáhá...

Více

Nadační fond SLovak-Czech Women´sFund

Nadační fond SLovak-Czech Women´sFund

Slovak-Czech Women'sFund je nadační fond, jehož posláním je přispět k společnosti, ve které budou ženy moci plně využívat svoje práva."    Naším cílem je zabezpečovat zdroje na...

Více

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny vznikl v únoru 2002 za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami a podpory Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce, o.p.s. Centra...

Více

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci 2006 a jeho hlavním posláním je podpora hospiců a hospicového hnutí v České republice. Zakladateli nadačního fondu jsou manželé Hana a Bohumil...

Více

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia (NF Veolia) je firemním nadačním fondem pro společnosti skupiny Veolia v České republice a podílí se významně na naplňování jejich společenské odpovědnosti. NF Veolia je...

Více

Nadační fond VITA HUMANA

Nadační fond VITA HUMANA

Posláním nadačního fondu Vita Humana je rozvoj výzkumu a vzdělanosti v oblasti reprodukční medicíny,který směřuje k prevenci vrozených vývojových vad a dědičných nemocí,podpora léčebně-preventivních...

Více

Nadační fond Zelený poklad

Nadační fond Zelený poklad

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zaměřené na ochranu přírody, revitalizaci veřejných prostranství a ekologickou výchovu nejenom dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti v...

Více

NF Moderní léčba arytmií

NF Moderní léčba arytmií

Nadační fond Moderní léčba arytmií byl založen v roce 1995 s cílem podporovat rozvoj diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu. Odborně se tyto poruchy nazývají arytmie a obor, který se zabývá...

Více

NF Obětem holocaustu

NF Obětem holocaustu

Zmírňujeme křivdy minulosti, podporujeme budoucnost [x] NFOH administruje a financuje projekty ve 4 grantových programech: Program Péče: sociální, zdravotní a psychologické péče o přeživší...

Více

NF Via Vitae

NF Via Vitae

Nadační fond Via Vitae je nadační subjekt první svého druhu v Moravskoslezském kraji. Vznikl v roce 2004. Nabízí transparentní a bezpečné filantropické nástroje lidem, kteří se rozhodli darovat nebo...

Více

Pro radost

Pro radost

Cílem nadace je majetková podpora a vytváření podmínek pro výstavbu, vybavení a provoz Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni. Z  výnosů přijatých státních prostředků...

Více

Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v Ústí nad...

Více