obr4share

ADRANadace 

Členské nadace detail

 Nadace ADRA je nezisková humanitární organizace, která si klade tyto cíle:

 

  • zvýšení úrovně života a zdraví obyvatel, jak v ČR tak i v ostatních zemích, které potřebují
  • podpora osvětové činnosti, která si klade za cíl výchovu dětí a mládeže k sociálnímu cítění, boj proti rasismu a náboženské nesnášenlivosti v jakékoli formě 
  • poskytování a koordinace rychlé pomoci při řešení krizových situací, které jsou důsledkem živelných katastrof, rasových nebo politických problémů na celém světě bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost 
  • zmírňování následků mezinárodních konfliktů a občanských válek v oblasti materiální, sociální, duševní a duchovní -­‐ podpora sociálních a humanitárních projektů církve 
  • podpora programů zaměřených na zvyšování úrovně občanské zodpovědnosti a vzájemného soužití

 

Nadace ADRA úzce spolupracuje s mezinárodní nepolitickou humanitární organizací s názvem Adventist Development and Relief Agency (ADRA) s celosvětovou působností se sídlem ve Washingtonu D.C. a to především prostřednictvím evropské pobočky ADRA se sídlem v Bernu. Tato nezávislá humanitární organizace byla založena v USA roku 1956 Církví adventistů sedmého dne. V současné době má přes 120 poboček v různých státech světa. Při realizaci projektů humanitární pomoci spolupracuje Nadace ADRA úzce s Občanským sdružením ADRA. Nadace ADRA je členem Fóra dárců a společně s ostatními členskými nadacemi podepsala Etický kodex nadací.

Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

předsedkyně správní rady:

Miroslava Žaludová,

tel: 731 157 468,

mirka.zaludova@adra.cz

 

koordinátorka projektů :

Iva Fundová-Macková,

tel: 732 355 962,

nadace@adra.cz