Nadace Umění pro zdraví

Členské nadace

Nadace Umění pro zdraví byla založena v červenci roku 1991. Je nepolitickou organizací, svoji aktivitu zaměřuje především na tvorbu a nápravu prostředí zdravotnických a sociálních zařízení uměleckými prostředky, na podporu výchovy a vzdělanosti v ČR a na podporu kulturně výchovných projektů pro děti, postižené spoluobčany a seniory.

Ve spolupráci s výtvarníky, studenty uměleckých škol i se zdravotníky usiluje o zlepšení prostředí našich zdravotnických a sociálních zařízení. Nadační projekty vycházejí z lékaři ověřené skutečnosti, že upravené, vlídné a kulturní prostředí velmi příznivě ovlivňuje duševní i zdravotní stav pacientů, zejména dětských pacientů, a tak nepřímo pomáhá práci lékařů a všech zdravotníků při léčbě.

Nadace současně každoročně podporuje projekty na vytváření podmínek prevence v oblasti výchovy, lidské psychiky a mezilidských vztahů tvorbou prostředí, výtvarným uměním, urbanismem, architekturou, hudbou, designem, literaturou, divadlem a filmem. Vedle toho podporuje projekty výchovné, kulturní a vzdělávací v oblasti péče o děti, zdravotně postižené, nemocné a staré osoby, péče o duševní a fyzické zdraví lidí, podílí se na domácích a mezinárodních projektech v humanitární oblasti a provádí koncepční výchovnou práci s dětmi provozováním divadla - Dětského divadelního studia.

Nadace umění pro zdraví

Ředitelka:

Ing. Ivana Svobodová,

tel: 733 389 009

U Demartinky 1348/7,

150 00 Praha 5
www.umeniprozdravi.cz

Členské nadace