obr4share

Dřevo pro životNadace 

Členské nadace detail

Posláním nadace je propagovat a podporovat komplexně pojatou péči o dřevěné bohatství a pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využívání dřeva ve všech oblastech lidské činnosti.

Nadace pomáhá rozvíjet úctu k přírodě a zdůrazňuje široké uplatnění používání dřeva v každodenním životě. Dřeva, jako suroviny blízké člověku a současně i ekologického a kreativního materiálu budoucnosti. Dřeva, jako nedílnou součástí vývoje člověka.

 

Oblasti zájmu nadace jsou:

  • humanitární a sociální činnosti,
  • podpora školství, vzdělávání, vědy a výzkumu,
  • ochrana a revitalizace přírodního bohatství a kulturních památek,
  • podpora využívání dřeva jako domácí, obnovitelné a přírodní suroviny.

Cesta k naplnění poslání Nadace dřevo pro život je spoluvytváření prostoru, ve kterém se mohou při řešení aktuálních problémů a hledání společných vizí sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli regionální i státní správy.

Sídlo: Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol

Kontaktní osoba: Ing. Jan Řezáč (tajemník), tel.: 724 576 008

e-mail: jan.rezac@drevoprozivot.cz

www.drevoprozivot.cz