obr4share

Olivova nadaceNadace 

Členské nadace detail

Olivova nadace byla založená již v roce 1896 a její činnost byla přerušena pouze v období II. světové války a při budování socialismu. Její činnost byla obnovena v roce 1990.

 

Účel nadace

-  Soustřeďuje finanční prostředky ke zlepšení zdravotní a sociální oblasti s cílem nadačními příspěvky zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti.
-  Nadace zajišťuje prostředky pro vzdělávací aktivity směřujících k rozvoji neziskového sektoru zejména v oblasti sociální a zdravotnické a podílí se na realizaci těchto aktivit.

 

Nadace založila dvě obecně prospěšné společnosti: Olivovu dětskou léčebnu v Říčanech, která zajišťuje péči o děti se zdravotním a sociálním postižením a Olivovo evropské centrum zaměřené především na poradenské a vzdělávací aktivity.

 

Kontakty:

adresa: Olivova 224, 251 01 Říčany

tel/fax: 323 631 313

www.olivovanadace.cz

e-mail: info@olivovanadace.cz,

reditel@olivovanadace.cz

 

 

Petra Odstrčilová

Olivova 224, 251 01  Říčany

tel/fax 323 63 13 13

e-mail: odstrcilova@olivovanadace.cz