Nadace Český hudební fond

Členské nadace

Posláním nadace je spolupodílet se na rozvoji české hudební kultury. Podporuje skladatelské a interpretační soutěže, tvůrčí dílny, hudební školství. Napomáhá materiálně při realizaci nových děl, interpretačních, muzikologických, publicistických, vzdělávacích, edičních a pořadatelských činností.

 


ředitel nadace ing. Miroslav Drozd, tel. 257 320 064, nadace@nchf.cz

ing. Radomír Kubík, tel. 257 312 185, kubik@nchf.cz

 

 

Členské nadace