Nadační fond Astma

Členské NF

Účelem Nadačního fondu Astma je podpora výzkumu průduškového astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci, zejména nových vyšetřovacích a léčebných metod, jejich zaváděni do klinické praxe a vzděláváni zdravotníků a pacientů. Největší pozornost je věnována těžkým, často invalidizujícím formám těchto onemocnění a proto nedílnou součást tvoři sledování kvality života a snaha o její ovlivněni.

 

Miroslava Adamcová,

e-mail: dubaskala@seznam.cz

předseda správní rady:

Jan Chlumský

e-mail: jenouch@astma.3v.cz
www.astma.3v.cz

Členské NF