obr4share

Český nadační fond pro vydruNadační fondy 

Členské NF detail

Český nadační fond pro vydru je nezisková organizace, která vznikla v roce 1993. Její činnost má dnes široký záběr od výzkumné práce přes vzdělávání, osvětu, péči o handicapované živočichy, ekologického poradenství až po podporu malých grantových projektů

 

Činnost fondu:

  • nabízí ekologické výukové programy
  • pořádá přednášky, besedy, semináře a velké akce, které jsou určeny pro školy a veřejnost a jsou zaměřeny na různá témata, týkající se přírodního a kulturního bohatství i možností šetrnějšího způsobu života k životního prostředí
  • pořádá výstavy a vydává výukové a osvětové materiály
  • věnuje se ekologickému poradenství zaměřeného na ochranu životního prostředí a odpady
  • od roku 2006 provozuje záchrannou stanici pro nalezené handicapované a poraněné živočichy
  • zpracovává odborné posudky týkající se náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
  • realizuje investiční projekt na vybudování „Záchranné stanice Třeboň"
  • provádí vědeckovýzkumnou činnost - aktuálně spolupracuje s Rybářstvím Třeboň a.s. a ENKI o. p. s. na výzkumu vlivu rybích obsádek na biodiverzitu v projektu
  • vypisuje grantové programy na podporu ochrany přírody v regionu
  • je členem o. s. Krasec, SSEV Pavučina a Asociace nadačních fondů Fóra dárců

Ing. Marie Pacovská

Český nadační fond pro vydru

Czech Otter Foundation Fund

P.O.BOX 53

Jateční 311

379 01 Třeboň

Czech Republic

tel.+ 420 384 72 20 88, + 420 775 36 46 25

e-mail: mpacovska@vydry.org

www.vydry.org