obr4share

Nadační fond IMPULSNadační fondy 

Členské NF detail

Nadační fond IMPULS je jediný nadační fond v České republice, jehož okruhem zájmu je široká problematika roztroušené sklerózy. Jeho základní úlohou je šíření osvěty o této, veřejnosti, dosud málo známé nemoci, podpora výzkumu, léčby a terapie roztroušené sklerózy.

Nadační fond podporuje především specializovaná centra léčby roztroušené sklerózy. Tato centra jsou velkou pomocí pacientům, neboť zde se dostávají do rukou skutečných odborníků.  Léčba je finančně náročná, proto nadační příspěvky od našeho fondu jsou vždy zásadním přínosem a posunem vpřed. Nezpochybnitelným faktem je vždy transparentní využití finančních prostředků k co nejvyššímu počtu pacientů.

 

V současné době evidujeme cca 17 000 pacientů s roztroušenou sklerózou v produktivním věku mezi 20. a 40. rokem. Je tedy skutečně pro koho pracovat, komu pomáhat a naplňovat základní cíle nadačního fondu IMPULS.

 

Cíle nadačního fondu IMPULS

Rozšíření odborného centra zajišťujícího komplexní péči, tj. dobudování špičkového pracoviště s odborníky na léčbu, psychoterapii, fyzioterapii včetně služeb sociálního pracovníka.

 

Podpora fyzioterapie a psychoterapie jako nedílné součásti léčby. Propojenost obou složek je díky podpoře nadačního fondu čím dál zřetelnější.

 

Podpora vědy a výzkumu, protože do dnešního dne není znám lék na roztroušenou sklerózu, ani její příčina.

Roztroušená skleróza je snad nejvíce opředena mýty a pověrami. Proto je důležitým cílem i osvětová činnost.

Aktivity, které směřují k naplnění cílů, jsou reprezentovány především každoročním benefičním koncertem pro IMPULS, charitativními aukcemi, čtyřiadvacetihodinovým maratónem RS MaRS, publikační činností.

 

ReMuS

Na podzim roku 2012 nadační fond IMPULS odstartoval průlomový projekt ReMuS - registr pacientů s roztroušenou sklerózou. V řadě evropských zemí již takové registry fungují, v České republice ale dosud chyběl. Právě proto se nadační fond IMPULS stal jeho zřizovatelem. Projekt ReMuS vznikl díky společnému úsilí odborné společnosti (Sekce pro neuroimunologii a likvorologii České neurologické společnosti ČLS JEP) a nadačního fondu IMPULS, který na sebe vzal úkol organizace a správy tohoto registru, včetně zajištění finančních prostředků.

 

Cílem projektu ReMuS je zjištění skutečného počtu pacientů s diagnózou RS v České republice, zvýšení efektivity nákladné terapie, možnosti plánování a odhadu budoucích nákladů a zlepšení kvality zdravotní péče o všechny pacienty s RS.

 

Nadační fond Impuls vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty, zajišťující komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum, jakož i osvětovou činnost. 

Kontakty:

Jana Vojáčková

výkonná ředitelka

Nadační  fond IMPULS

mobil:   604 232 583

janavojackova@gmail.com

www.multiplesclerosis.cz

 

ing. Aurin Nedbalová

marketingová ředitelka 

Nadační fond IMPULS

mobil:. 736 641 888

nedbalova@multiplesclerosis.cz
www.multiplesclerosis.cz