Asociace nadací

Asociace nadací Fóra dárců vznikla v roce 1999 a při jejím zrodu stálo 11 členů. V současné době sdružuje Asociace 30 významných nadací. Asociace usiluje o dosažení konsensu v nadační komunitě a propaguje dodržování principů etického chování nadací


Jednou z podmínek členství v Asociaci je přijetí dokumentu Pravidla etického chování nadace jako základního principu fungování samotné nadace.


Členství v Asociaci nabízí možnost se spolupodílet na prosazování nadačních zájmů. Příkladem může být projednávání právních norem a daňových zákonů, iniciování zákonných změn vedoucích k řešení problémů, které nadační komunitu tíží.


Pokud máte zájem o bližší informace o Asociaci nadací, obraťte se na Hanu Daňkovou, e-mail: dankova@donorsforum.cz

 
Členské nadace najdete ZDE

 

On-line přihláška

 

Dokumenty ke stažení

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.