Dárcovství pro veřejnost

Dárcovství je alternativní součást podpory nestátních neziskových organizací (NNO). Jako dárce můžete přispět ke zkvalitnění služeb nabízených vámi vybrané NNO, fungování vybraného projektu apod.

 

Fórum dárců je provozovatelem služby dárcovská sms www.darcovskasms.cz a portálu pro individuální dárce darujspravne.cz www.darujspravne.cz. V obou projektech naleznete prověřené organizace, které mají veřejnou sbírku a máte k dispozici internetové nástroje dárcovství, které vám darování usnadní.

 

Kromě finančních darů můžete darovat svůj čas jako dobrovolníci a pomoci organizaci buď manuální prací nebo také jako expert a poskytnout své znalosti a zkušenosti v oboru, které organizace často potřebují, ale nemají své experty.

 

Rozhodnete-li se stát dárcem některé neziskové organizaci, máte možnost a nárok uplatnit odečet darů z výše své daně z příjmů. Je důležité vědět, z jaké pozice odpočet uplatňujete:

  • Fyzická osoba (zaměstnanci i OSVČ)

(podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)

  • Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ, tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají všechna potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. následujícího roku a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Potvrzení o daru Vám vydá nezisková organizace, které jste dar poskytli. Je však nutné, aby platba obsahovala minimálně Vaše jméno, podle něhož bude možné platbu identifikovat.

  • Právnická osoba

(podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)

  • Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Minimální výše jednoho daru pro odpočet je tedy u PO 2000 Kč.
  • Dar právnických osob je realizován na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku § 628.
  • Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peníze, movitá věc, nemovitost, majetková účast apod.). Je potřeba rozlišovat darování od sponzorování.
  • Sponzoring je založen na poskytnutí propagační nebo reklamní služby neziskovou organizací firmě jako protislužba finanční podpory. Vtakovém případě je sepsána smlouva o reklamě.

Další v sekci

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.