obr4share

Firemní nadace a fondy

Fórum dárců

Nadační fond Dalkia Česká republikaFiremní nadace a fondy 

Firemní nadace a fondy

Dalkia Česká republika, která je významnou teplárenskou společností v České republice, zřídila v roce 2000 Nadační fond pro pomoc při vytváření nových dlouhodobých pracovních míst v regionech, ve kterých působí a poskytuje své služby - v Moravskoslezském, Olomouckém kraji a od roku 2010 v Karlovarském kraji v lokalitě Mariánské Lázně.

 

Pomoc je poskytována začínajícím i již podnikajícím drobným a malým podnikatelům - fyzickým i právnickým osobám, kteří realizací podnikatelských projektů  zřídí nová trvalá pracovní místa.

 

Podporované oblasti podnikání 

služby poskytované přímo v domácnostech, resp. pro domácnosti

infrastrukturní služby

sociální služby zejména pro staré a handicapované občany

organizace volného času a podpora turistického ruchu

tradiční a netradiční řemesla a výroby

péče o životní prostředí

 

Pomoc Nadačního fondu

 

bezplatná poradenská a konzultační činnost

pomoc při zpracování podnikatelských projektů

finanční podpora na realizaci podnikatelských záměrů s vytvářením nových trvalých pracovních příležitostí až do výše 500 000,- Kč s tím, že maximální nadační příspěvek se poskytuje na výjimečné projekty (např. velký počet nově vytvářených pracovních míst). Nadační příspěvek na jedno nově vytvářené pracovní místo se pohybuje v průměru do  60 000,- Kč.

ředitelka: Ing. Helena Gižová

tel.: 596 622 032; 602 787 108
helena.gizova@dalkia.cz

 

Vlasta Jachanová

tel.: 597 452 442,

vlasta.jachanova@dalkia.cz


28. října 3123/152,

709 74 Ostrava