obr4share

Firemní nadace a fondy

Fórum dárců

Nadační fond VeoliaFiremní nadace a fondy 

Firemní nadace a fondy

Nadační fond Veolia (NF Veolia) je firemním nadačním fondem pro společnosti skupiny Veolia Environnement v České republice a podílí se významně na naplňování jejich společenské odpovědnosti.

 

NF Veolia je samostatnou právnickou osobou, která má v organizační struktuře skupiny specifické postavení neziskové organizace. Zřizovatelem NFV byla v roce 2003 VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Podle obecné klasifikace se jedná o nestátní neziskovou organizaci patřící do skupiny tzv. firemních nadací a nadačních fondů.


NFV podporuje projekty, které jsou konány ve veřejném zájmu. Ve své činnosti se dlouhodobě zaměřuje zejména na následující dvě tematické oblasti:

  • Podporu péče o životní prostředí
  • Podporu a rozvoj sociálních projektů

Orientuje se také na výchovně vzdělávací oblast. Systematicky a dlouhodobě se věnuje rozvoji dobrovolnictví v ČR. Většina projektů, které fond realizuje a podporuje, obsahuje prvek dobrovolnictví.

Firemní nadační fond Veolia

Pařížská 11, 110 00 Praha 1

 

Mgr. Vendula Valentová

ředitelka

mobil: +420 602560012

vendula.valentova@veoliavoda.cz

email: info@nfveolia.cz

 

Blanka Šrámková

manažerka nadačního fondu

telefon: +420 222 321 648

email: info@nfveolia.cz