obr4share

Firemní nadace a fondy

Fórum dárců

Nadace GCPFiremní nadace a fondy 

Principem pojišťovnictví je vzájemná pomoc a solidarita pojištěných. Tento princip platil v roce 1827, když vznikla Česká pojišťovna, a platí samozřejmě i dnes. Klienti samozřejmě očekávají, že jim pojišťovna v kritických okamžicích jejich života pomůže; očekávají však také, že pojišťovna bude vždy jednat eticky a korektně, nabídka bude srozumitelná a procesy rychlé a jednoduché. Proto je Česká pojišťovna sociálně odpovědnou firmou. Pomáhala již v 19. století, kdy podporovala sirotky po hasičích, kteří tragicky zahynuli při výkonu svého povolání.
Česká pojišťovna založila na konci roku 2009 Nadaci České pojišťovny za účelem podpory právnických a fyzických osob sledujících dosahování obecně prospěšných cílů. Podporuje činnosti, které jsou ve veřejném zájmu, zejména v oblasti kulturní, zdravotní, sportovní, sociální a vzdělávací.


Dnes pomáhá aktivně zejména v oblastech, které jsou pro veřejnost či její klienty klíčové, ať jde o programy prevence úrazů dětí a mládeže či bezpečnost na silnici, nebo o programy pomáhající účastníkům závažných dopravních nehod vrátit se zpět do aktivního života. Zaměstnanci České pojišťovny ročně odpracují v rámci programu firemního dobrovolnictví stovky hodin. Pomoci svému okolí může společně s Nadací České pojišťovny i veřejnost prostřednictvím Grantového programu.

 

Kontakt:

Nadace GCP

Na Pankráci 1658/121, 140 21 Praha 4
T +420 224 557 638
nadace@nadacegcp.cz

 

 

Hana Kovářová

předsedkyně správní rady
tel. 224 550 650