obr4share

Firemní nadace a fondy

Fórum dárců

Nadace České pojišťovny

Nadace České pojišťovny

Principem pojišťovnictví je vzájemná pomoc a solidarita pojištěných. Tento princip platil v roce 1827, když vznikla Česká pojišťovna, a platí samozřejmě i dnes. Klienti samozřejmě očekávají, že jim...

Více

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit své dárcovské aktivity. Od svého vzniku podporuje Nadace ČEZ projekty přispívající k podpoře zdravého a...

Více

Nadace OKD

Nadace OKD

Nadace OKD je z hlediska objemu rozdělovaných finančních prostředků druhou největší firemní nadací v ČR.  Za čtyři roky svého působení rozdělila potřebným na 180 milionů korun a podpořila...

Více

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa byla založena firmou Preciosa, a.s., která je významný producent broušeného křišťálového skla.  Nadace pomáhá především potřebným formou finančních nadačních příspěvků, a...

Více

Nadace Telefónica

Nadace Telefónica

Nadace Telefónica  je firemní nadace společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Dlouhodobými, promyšlenými a systematickými sociálními programy zdůrazňuje vstřícný postoj ke svému okolí a...

Více

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. [x] Aktivity...

Více

Nadační fond Dalkia Česká republika

Nadační fond Dalkia Česká republika

Dalkia Česká republika, která je významnou teplárenskou společností v České republice, zřídila v roce 2000 Nadační fond pro pomoc při vytváření nových dlouhodobých pracovních míst...

Více

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK je firemním nadačním fondem společnosti GlaxoSmithKline, spol. s r. o. v České republice, která je pobočkou jedné z největších farmaceutických firem na světě. Vznikl v březnu...

Více

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia (NF Veolia) je firemním nadačním fondem pro společnosti skupiny Veolia Environnement v České republice a podílí se významně na naplňování jejich společenské...

Více