obr4share

Firemní nadace a fondy

Fórum dárců

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT

Nadace AGROFERT Ve skupině AGROFERT považujeme za samozřejmost, že podniky nejenom vytváří zisk a zaměstnávají lidi z regionu, ale mají i zodpovědnost vůči svému okolí. Právě proto jsme se v roce...

Více

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastřešit své dárcovské aktivity. Od svého vzniku podporuje Nadace ČEZ projekty přispívající k podpoře zdravého a...

Více

Nadace GCP

Principem pojišťovnictví je vzájemná pomoc a solidarita pojištěných. Tento princip platil v roce 1827, když vznikla Česká pojišťovna, a platí samozřejmě i dnes. Klienti samozřejmě očekávají, že jim...

Více

Nadace O2

Nadace O2

Nadace O2 je firemní nadace společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Dlouhodobými, promyšlenými a systematickými sociálními programy zdůrazňuje vstřícný postoj ke svému okolí a přijímání...

Více

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa

Nadace Preciosa byla založena firmou Preciosa, a.s., která je významný producent broušeného křišťálového skla.  Nadace pomáhá především potřebným formou finančních nadačních příspěvků, a...

Více

Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY

Nadace T - Soft ETERNITY [x] Nadace byla založena společností T-SOFT a.s. k 1.1.2010. Za necelé tři roky existence pomohli na svět pěti CD s pohádkami pro děti, šesti dětským knížkám a šesti...

Více

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. [x] Aktivity...

Více

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK

Nadační fond GSK je firemním nadačním fondem společnosti GlaxoSmithKline, spol. s r. o. v České republice, která je pobočkou jedné z největších farmaceutických firem na světě. Vznikl v březnu...

Více

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia

Nadační fond Veolia (NF Veolia) je firemním nadačním fondem pro společnosti skupiny Veolia v České republice a podílí se významně na naplňování jejich společenské odpovědnosti. NF Veolia je...

Více