Pozvánka na seminář - Nadační fond Porozumění


„Komunikace mezi zdravotnickým personálem
a pacienty,
resp. rodiči hospitalizovaných dětí"

 

který se koná dne 11.05.2011 od 9:30 do 15:00 hod.
v Praze v Emauzách v sále bývalého refektáře,
Vyšehradská 49/320, Praha 2

 

Cíle semináře:

• Zdůraznit potřebu „mediátora" (psychosociálního pracovníka) v komunikaci mezi zdravotnickým personálem a pacientem, resp. rodičem hospitalizovaného dítěte. Tato osoba by měla ulehčit a zpříjemnit pobyt v nemocnici, pomoci pacientům/rodičům hospitalizovaných dětí s organizačními problémy, vysvětlit vše potřebné, zprostředkovat kontakt s lékaři a jinými odborníky. Měla by poskytnout pacientům/rodičům zdravotně-sociální poradenství.
Cílem je tuto „funkci" dostat na seznam placených úhrad zdravotními pojišťovnami.

• Definovat roli zdravotníka a roli pacienta, resp. rodiče hospitalizovaného dítěte.

• Zdůraznit potřeby zdravotníků a potřeby pacientů, resp. rodičů hospitalizovaných dětí.

• Vyzdvihnout význam informovaného souhlasu.

 

Více informací: Markéta Purkardová,
tel.724 132 880
marketa@porozumeni.cz
www.porozumeni.cz

Aktuality

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.