Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek

Rok 2020 zahýbal s českou společností v mnoha ohledech a samozřejmě i v souvislosti s veřejnými sbírkami. Začala vznikat celá řada ad hoc akcí, které nebyly v souladu s tuzemským právním prostředím a nedodržovaly českou legislativu. Což je věc, která zvyšuje riziko poškození dobrého jména českého dárcovství.

 

V reakci na to se při Fóru dárců zformovala nezávislá iniciativa Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek, která si klade za cíl udržovat kvalitu českého veřejného dárcovství a dodržovat etické principy, které dávají jistotu jak dárcům, tak i obdarovaným.

 

K této iniciativě se mohou přihlásit všichni ti, kterým záleží na transparentnosti a posilování důvěře dárců. Klíčem k důvěře je transparentnost, důvěra, odpovědnost, společenská a veřejná prospěšnost a odbornost. Každý dárce raději podpoří takovou organizaci, kterou dobře zná, ať už s celostátní působností s dobrým renomé a reputací nebo lokální, místní organizace, o jejichž kvalitní a transparentní práci se mohu přesvědčit na vlastní oči,“ říká výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

 

V rámci sbírkových akcí jsou Češi dlouhodobě solidární a štědří. A dle průzkumu veřejného mínění daruje alespoň jednou ročně každý druhý Čech nebo Češka. V současné době je však ještě více důležité podporovat dlouhodobé dárcovství, bez něhož veřejně prospěšný sektor může být v ohrožení.

 

 

Mezi členy Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek patří:

 

Český výbor pro UNICEF

Nadace Charty 77

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadační fond pomoci

Nadační fond Kapka naděje

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace BONA

Nadační fond Slunce pro všechny

Nadace Veronica

Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace dřevo pro život

Nadační fond na podporu rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadace Leontinka

Nadace GCP

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Nadace Krása pomoci

Nadace prof. Vejdovského

Nadační fond obětem holocaustu

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace O2

Nadace Divoké husy

Nadace Sirius

Nadační fond PES V NOUZI

Život dětem, o.p.s.

Armáda spásy v České republice, z.s.

Klub českých turistů

Národní ústav pro autismus, z.ú.

SOS dětské vesničky, z.s.

DEBRA ČR, z.ú.

Popálky, o.p.s.

Listy naděje, z.ú.

Nedoklubko, z.s.

Zdravotní Klaun, o.p.s.

SIRIRI, o.p.s.

CARE Česká republika, z.s.

ParaCENTRUM Fenix, z.s.

Tichý svět, o.p.s.

Vodící pes, z.s.

Z.s. TAP

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

EDA cz, z. ú.

Charita Uherský Brod

Charita Ostrava

Nadační fond Kryštůfek

Ledax o.p.s.

Autis Centrum, o.p.s.

Centrum Paraple, o.p.s.

 

a

 

Fórum dárců

Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek

V případě, že se chcete zapojit do Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek, kontaktujte nás na dankova@donorsforum.cz.

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.