Známka kvality pro nadace a známka kvality pro nadační fond

Co je Známka kvality?

Známka kvality je záruka a kontrola ověřené kvality nadací a nadačních fondů. Známku kvality uděluje Fórum dárců prověřeným nadačním subjektům, které splňují nastavená kritéria hodnocení.

Pro koho je Známka kvality určena?

Známka kvality nadace a Známka kvality nadační fond je určena nadacím a nadačním fondům. Mohou ji získat ty nadační subjekty, které jsou členem Asociace nadací nebo Asociace nadačních fondů

Co je cílem Známky kvality?

Cílem známky je přispět k posílení důvěry v odbornou a etickou profesionalitu držitelů známky a zlepšit tak orientaci při identifikaci nadací a nadačních fondů v porovnání s ostatními nadačními subjekty.

Proč o Známku kvality usilovat?

Známka kvality chce přispět k lepší identifikaci nadací a nadačních fondů a k posílení důvěry v odbornou a etickou profesionalitu držitelů Známky. Samotný hodnotící proces má pro organizace nepopiratelné benefity mezi které patří pomoc při zkvalitňování nastavení procesů a fungování nadačních subjektů, pomoc při rozvoji a zvýšení jejich výkonnosti. Detailní hodnocení a zpětná vazba s reflexí silných a slabých stránek je dalším bonusem.

Jak ji může nadační subjekt získat?

Nadační subjekt musí projít sebehodnocením a následně hodnocením komise, a splnit parametry hodnocení. V případě vyhovění nezbytných požadavků je Známka kvality organizaci přidělena na dva roky.

Na jaké oblasti se hodnocení zaměřuje?

Žadatel musí dosáhnout standardů v následujících oblastech:

  • vedení a správa nadačního subjektu
  • hospodaření
  • etické chování a odpovědnost
  • prostředky nadace a grantová pravidla
  • otevřená komunikace

Proces hodnocení má charakter prověření transparentnosti nastavení procesů, grantování, komunikace podmínek pro obdržení příspěvků směrem ke spolupracujícím organizacím a veřejnosti apod. Nejedná se o finanční nebo jiný audit fungování nadačních subjektů, ani se nedublují jiné zákonné požadavky.

Co je výsledkem hodnotícího procesu?

Nadační subjekt získá zpětnou vazbu v jednotlivých oblastech, na které se hodnocení zaměřuje a doporučení pro její další činnost. FD předá úspěšnému nadačnímu subjektu Certifikát o udělení Známky kvality a propůjčí jí právo označovat se touto Známkou na období 2 let. Úspěšným žadatelům budou uděleny první certifikáty a známky kvality. Na tento proces bude navazovat komunikace Známky kvality.

 

Pokud máte zájem o bližší informace ke Známce kvality, obraťte se na Hanu Daňkovou, e-mail: dankova@donorsforum.cz

Další v sekci Nadace a fondy

Nadace Nadační fondy Firemní nadace a firemní nadační fondy Známka kvality Známka kvality firemní nadace a firemní nadační fond Asociace nadací Asociace nadačních fondů Asociace firemních nadací a fondů Přidružené členství Komunitní nadace a nadační fondy Přehled nadací a nadačních fondů

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.