Galerie ambasadorů dárcovství

Fórum dárců vám představuje inspirativní profily současných i minulých osobností tuzemské filantropie. Jsou to lidé, kteří motivují a motivovali svým konáním k dárcovství širokou veřejnost. A také osobnosti, které se zasloužily o rozvoj českého nadačního prostředí.

Fórum dárců od roku 2018 oceňuje v Cenách Fóra dárců významné ambasadory dárcovství, příběhy dalších přináší prostřednictvím kampaně A co vy?

Další videa A co vy najdete na YouTube kanálu Daruj správně.

Blanka Dvořáková 

Unikátní zařízení Slunce, jehož součástí jsou školy Slunce a Centrum služeb, zastřešuje nadační fond Slunce pro všechny. Zakladatelkou je speciální pedagožka Blanka Dvořáková, která svůj život zasvětila postiženým lidem. Vybudovala pro ně široké spektrum služeb, díky nimž se jí daří uplatnit své klienty ve společnosti a vytvořit jim smysluplný život. [Celý medailon]

S.M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká 

S.M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká je Představená Domova sv. Karla Boromejského. Vystudovala teologii a celý svůj život se starala o druhé jako zdravotní sestra a pečovatelka. [Celý medailon]

Dagmar Havlová 

Dagmar Havlová je od roku 1997 předsedkyní Správní rady a zakladatelkou Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. [Celý medailon]

Stanislav Lhota 

Český primatolog, zoolog a ochránce indonéského životního prostředí. Pracuje v ZOO Ústí nad Labem a na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. [Celý medailon]

Jitka Štambachová 

Výkonná ředitelka Nadace Bona (1992-2014). Po celý svůj život věnovala nezměrné úsilí naplňování poslání nadace, destigmatizaci psychiatrických klientů a pomáhala k jejich znovu začlenění do společnosti. [Celý medailon]

Olga Havlová (11. 7. 1933 – 27. 1. 1996)  

Olga Havlová založila s přáteli z Charty 77 počátkem roku 1990 Výbor dobré vůle. V roce 1992 založila Nadaci Olgy Havlové. Hlavním cílem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. [Celý medailon]

Nora Fridrichová 

Nora Fridrichová je česká redaktorka a moderátorka, která se dlouhodobě věnuje pomoci rodičům samoživitelům. V důsledku pandemie koronaviru mnoho z nich zůstalo téměř bez příjmu. [Celý medailon]

Tomáš Slavata(38) 

Triatlonista a filantrop Tomáš Slavata neměl šťastné dětství. Stal se však přesto dobrým sportovcem a rozhodl se pečovat o děti z problémových poměrů, jaké zažil on sám. [Celý medailon]

Jakub Voráček 

Hokejista Jakub Voráček pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou. Útočník Philadelphia Flyers, hráč národního týmu pro MS 2019 na Slovensku, představil již před více než čtyřmi lety Nadaci Jakuba Voráčka, kterou založil společně̌ se svou sestrou, Petrou Klausovou, které byla tato diagnóza před lety potvrzena. [Celý medailon]

Lukáš Huňka  

Lukáš Huňka vytvořil v březnu 2020 službu sousedskapomoc.cz jako bezprostřední reakci na probíhající koronavirovou krizi. Tato občanská iniciativa propojila už přes 6000 dobrovolníků s lidmi, kteří aktuálně potřebují jejich pomoc na lokální úrovni po celé ČR. [Celý medailon]

Maria Křepelková  

Maria Křepelková založila organizaci Život dětem již před dvaceti lety. Od té doby neúnavně shání peníze pro nemocné děti, osobně rodiny navštěvuje, zařizuje, organizuje. Obecně prospěšná společnost Život dětem vytvořila celonárodní projekt – charitativní sbírku, známou pod názvem Srdíčkové dny. [Celý medailon]

Miroslav Kundrata 

Jde bezesporu o jednu z nejvýraznějších postav českého neziskového sektoru. Absolvoval geografii na přírodovědecké fakultě v Brně. Angažuje se ve Fóru dárců a v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. Soustřeďuje se také na práci s firmami ve společných projektech v oblasti udržitelného rozvoje. [Celý medailon]

Božena Jirků 

Božena Jirků stála u znovuzrození charity u nás po roce 1989. Dnes již legendární sbírkou Konto Míša odstartovala spolu s celým týmem nadace tradici charitativních sbírek v Česku. [Celý medailon]

Viliam Sivek  

Viliam Sivek je podnikatel působící v cestovním ruchu již 30 let, kdy ihned po společenské změně v naší republice jako jeden mezi prvními využil možnost svobodně a na vlastní riziko podnikat. Založil vlastní rodinnou firmu, která se dlouhodobě vyvíjela, až dospěla do jednoho z předních hráčů na vnitrostátním i evropském trhu. [Celý medailon]

Rudolf Jedlička(20. února 1869 až 26. října 1926) 

Rudolf Tomáš Jedlička (20. února 1869 až 26. října 1926) byl český lékař a mecenáš. Je zakladatelem samostatné české rentgenologie a radiologie a léčebné rehabilitace. [Celý medailon]

Vendula Pizingerová 

Vendula Pizingerová je prezidentka a zakladatelka Nadačního fondu Kapka naděje, který již 20 let pomáhá nemocným dětem. Jedná se především o dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a ty, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. [Celý medailon]

František Janouch 

Je český a švédský jaderný fyzik, autor populárních vědeckých děl, disident a zakladatel Nadace Charty 77. [Celý medailon]

Ondřej Zmeškal (27) 

Běžec a triatlonista Ondřej Zmeškal před 8 lety ztratil zrak. Začal běhat. V roce 2016 uběhl nejtěžší maraton světa na Velké čínské zdi. [Celý medailon]

Richard Smejkal  

Richard Smejkal je již 11 let dobrovolníkem Českého Červeného kříže a poslední 4 roky i velitel Ústředního krizového týmu ČČK. [Celý medailon]

Lea Surovcová 

Redaktorka České televize, která jako první před lety upozornila a rozjela pomoc pro děti, které nechodí na obědy, protože rodiče na ně nemají peníze, a stále se tomuto tématu věnuje. [Celý medailon]

Eva Knappová  

Paní Eva Knappová je dlouholetou ředitelkou Aliance žen s rakovinou prsu a zasloužila se o rozšíření povědomí o tomto závažném onemocnění. Stála u vzniku osvětových kampaní i preventivních programů. Před založením Aliance patřila Eva Knappová k prvním lidem, kteří do českého prostředí uvedli koncept fair trade produktů. [Celý medailon]

Petr Sýkora (45) 

Mecenáš a spoluzakladatel nadace Dobrý anděl Petr Sýkora přivedl k pravidelnému drobnému dárcovství tisíce lidí. Vybudoval úspěšnou firmu Papirius, kterou prodal. A začal pomáhat druhým. V roce 2011 se svým společníkem Janem Černým nadaci Dobrý anděl na podporu rodin, které se potýkají s vážnou nemocí rodiče či dítěte. [Celý medailon]

Ivan Dejmal (in memoriam) 

Ekolog a politik Ivan Dejmal (1946 – 2008) patřil v dobách normalizace patřil k nejvýznamnějším postavám československého disentu. Už tehdy projevoval zájem o problematiku ochrany přírody a krajiny, který mohl po sametové revoluci v letech 1991 - 1992 zúročit v úřadu ministra životního prostředí [Celý medailon]

Hana Šilhánová 

Hana Šilhánová stojí za neuvěřitelným úspěchem NROS, díky ní se navíc nadační sektor rozvíjel vždy dle etických pravidel, je také výraznou podporovatelkou liberálně demokratického systému, morálních hodnot a všeho, co společnost potřebuje, aby sama mohla podporovat ty, kteří jsou na tom občas více než bídně. [Celý medailon]

Josef Kautzner 

Profesor Josef Kautzner je od roku 2001 přednostou Kliniky kardiologie IKEM. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru arytmologie, držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology“, členem Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) a od roku 2010 členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC). [Celý medailon]

Hana Bučková  

Primářka Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky MUDr. Hana Bučková, Ph.D., se dlouhodobě specializuje na onemocnění epidermolysis bullosa congenita (EB) zvané nemoc motýlích křídel a právě díky ní patří Česká republika mezi země s nejkomplexnějším systémem léčby tohoto vzácného vrozeného kožního onemocnění. [Celý medailon]

Josef Šedlbauer  

Josef Šedlbauer je profesor a vedoucí katedry chemie Technické univerzity v Liberci, která po vypuknutí koronavirové pandemie sestavila stroj na výrobu nanovláknenné vrstvy, ze které bylo možné vyrobit tisíce roušek denně nebo ji použít jako filtrační vrstvu do roušek bavlněných. [Celý medailon]

Jiřina Hanušová (in memoriam) 

Jméno publicistky a psychoterapeutky Jiřiny Hanušové (1939 – 1999) bude už navždy spojeno s přezdívkou "Sally". V roce 1968 založila v týdeníku Mladý svět rubriku "Dopis pro Sally" a externě ji vedla od roku 1969 až do roku 1991. [Celý medailon]

Václav Salajka (54) 

Ředitel Oblastní charity Hodonín Václav Salajka pocházím ze zemědělské rodiny, od malička mu byla vštěpována láska k přírodě, úcta k lidem, Nejraději vzpomíná na chvíle prožité ve vinohradě s jeho otcem, který mu vštípil životní ideu, že „každý člověk by měl mít takový cíl, aby učinil v ten den druhého člověka aspoň na chviličku šťastným“. [Celý medailon]

Roman Lupoměský 

Ředitel organizace Neslyšící s nadějí Roman Lupoměský neslyší od narození. Proto se v komunitách neslyšících cítí velice dobře. A kdo jiný může chápat úhel pohledu neslyšících než ten, kdo se s životem bez sluchu sám potýká. [Celý medailon]

Ladislav Čerych(In memoriam) 

Sociolog, významný mecenáš a odborník na vzdělávací politiku. Žil hlavně v Paříži, kde působil v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, vedl Evropský ústav pro vzdělávání a sociální politiku. [Celý medailon]

Zdeněk Svěrák  

Zdeněk Svěrák je český dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel. V roce 1994 založil Zdeněk Svěrák s občanským sdružením Svaz paraplegiků Centrum Paraple, které pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. [Celý medailon]

Hana Frištenská 

Hana Frištenská Štarková vystudovala práva a je jednou ze zakladatelek Nadace rozvoje občanské společnosti. Mezi lety 1977 a 1991 pracovala jako kurátorka a metodička práce s Romy v Praze. [Celý medailon]

Další informace najdete na následujících odkazech:

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. /data/www/donorsforum.cz/adminpages/ambasadori.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/fakeloga.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/microdata_footer.php |