Ověřené veřejné sbírky

Jak je to s veřejnými  sbírkami v Česku? Podle registru ministerstva vnitra k 12. 11. 2018 se v České republice koná více než 1 600 sbírek. Nejvíce - téměř třetina z celkového počtu, 466 sbírek - je spuštěno v Praze. Zde sídlí také nejvíce organizací, které mají celorepublikovou působnost. Lze tedy předpokládat, že dopad mnoha zde registrovaných sbírek přesahuje hranice hlavního města.


V ostatních krajích je pak sbírek výrazně méně. Na druhém místě je Jihomoravský kraj se 197 sbírkami, následuje kraj Středočeský (163) a Jihočeský (115).

 

Zajímavý je i pohled na vůbec nejúspěšnější sbírky roku 2015 - tedy na ty, které svým organizátorům vynesly nejvíce peněz. V krajích s větším procentuálním zastoupením věřících totiž dáváme nejvíc peněz na sbírky související právě s církvemi či církevními stavbami. Ve Zlínském kraji se tak vybralo přes 10 milionů korun na výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích, v Jihomoravském více než 3 miliony na výstavbu a provoz nové kaple blahoslaveného Jana Pavla II a v Moravskoslezském téměř 1,4 milionu na opravu střechy petřvaldského kostela. (Data z roku 2015: Zdroje - Fórum dárců, ministerstvo vnitra, ceskovdatech.cz)

 

Více dat o veřejných sbírkách najdete v Mapě dárcovství.

Co je to vlastně veřejná sbírka

Veřejná sbírka je sbírka pořádaná k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí.


Sbírku lze konat:

  • shromažďováním peněžních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu,
  • sběracími listinami,
  • pokladničkami,
  • prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně,
  • prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek,
  • dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení (darcovskasms.cz - prolink),
  • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

 

Příslušný krajský úřad na žádost právnické osoby, která oznámila konání sbírky, rozhodne o možnosti konat sbírku i jiným způsobem.

Tento jiný způsob navrhne právnická osoba. Krajský úřad jej posoudí z hlediska transparentnosti získávání příspěvků do sbírky a zabezpečení jejich využití a z hlediska souladu s jinými právními předpisy a veřejným pořádkem.

 

Veřejnou sbírku může konat pouze obec, kraj, v hlavním městě Praze rovněž městská část, nebo jiná právnická osoba mající sídlo na území České republiky nebo, jde-li o právnickou osobu, jejíž sídlo je na území jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, má-li na území České republiky umístěnou organizační složku. Fyzické osoby veřejnou sbírku konat nemohou.

Veškeré podrobnosti o pravidlech veřejných sbírek najdete na stránkách ministerstva vnitra.


Seznam všech veřejných sbírek najdete v aplikaci ministerstva vnitra 


Crowdfundingový charitativní portál Darujspravne.cz je prostorem jen pro neziskové organizace s platnou veřejnou sbírkou, nyní si můžete vybrat z 300 neziskových organizací, kterým můžete přispět online na prospěšné projekty.

Další v sekci O dárcovství

Mapa dárcovství 2022 Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek Galerie ambasadorů dárcovství Dárcovství v Česku Trendy v zahraničí Charitativní crowdfunding Charitativní P2P Zaměstnanecké sbírky Ověřené veřejné sbírky Individuální dárcovství Čeští filantropové Vše má svá pravidla

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.