Zaměstnanecké sbírky

Základem českého firemního dárcovství zaměstnanců na pracovištích je, podobně jako v zahraničí, shromažďování finančních příspěvků (zaměstnanecké sbírky) a jejich násobení firmou (matiching). Smyslem je zaměstnance zapojit do inspirativních komunitních projektů, které mají díky matchingu od firmy skvělý finanční i komunikační dopad.


Při zaměstnaneckých sbírkách se nejedná o sbírku upravenou zákonem o veřejných sbírkách, protože nejde o oslovení neznámých dárců. Jde o poskytnutí individuálních darů jednotlivými zaměstnanci, tedy jde o darování v souladu s občanským zákoníkem.


Zaměstnaneckou sbírku organizuje zaměstnavatel jako výběr darů individuálních zaměstnanců na konkrétní, předem daný veřejně prospěšný účel s tím, že vybranou částku od zaměstnanců následně zaměstnavatel často dle předem daných pravidel navýší, například zdvojnásobí (matchuje).


Poskytnutí daru zaměstnancem lze na základě příkazu zaměstnance řešit jednoduše srážkou ze mzdy. Pokud je částka poskytnuta v souladu s podmínkami § 15 odst. 1, resp. § 20 odst. 8, mohou následně za období, kdy byl dar fyzicky poskytnut, zaměstnanci, resp. zaměstnavatel na základě příslušného potvrzení o přijetí daru uplatnit snížení základu daně z příjmů o poskytnutý dar.


Nejlepší zaměstnanecké sbírky každý rok Fórum dárců oceňuje v Cenách Fóra dárců

Další v sekci O dárcovství

Mapa dárcovství 2021 Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek Galerie ambasadorů dárcovství Dárcovství v Česku Trendy v zahraničí Charitativní crowdfunding Charitativní P2P Zaměstnanecké sbírky Ověřené veřejné sbírky Individuální dárcovství Čeští filantropové Vše má svá pravidla

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.