Anketa Fóra dárců: Dárcovství v Česku 2018

Nejčastěji dárci, pravidelní i nepravidelní, darují neziskovým organizacím peníze jednorázovým nebo trvalým bankovním převodem. V posledních letech rostou také počty darů platební kartou. Tento způsob dárcovství je mnohem častější než příspěvky do kasiček na ulici nebo platby složenkami. Z ankety, kterou realizovalo v říjnu 2018 Fórum dárců, vyplynulo, že pro neziskové organizace je stále důležitější umožnit dárcům, aby mohli svůj dar poslat jedním „kliknutím“.

 

Na které téma pomoci se české neziskové organizace soustředí především? 48,2 % odpovídajících uvedlo na pomoc nemocným a lidem s handicapem, na druhém místě se organizace věnují tématu Děti mladí a rodina (13,5 %) a na třetím seniorům (9,9 %).

 

Na otázku Přispívají vaší organizaci individuální dárci? Odpovědělo 92,2 % organizací ano.

Na otázku Je pro vás individuální dárcovství důležité a chcete je i nadále rozvíjet? byla odpověď opět jednoznačná, 95 % dotázaných odpovědělo, že ano.

 

Anketa i v dalších odpovědích prokázala trend posledních let, kdy se dárcovství přesouvá od sbírek do kasiček na ulici do on-line prostředí.  Nejčastěji dárci neziskovým organizacím darují finance prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě (72,3 %), trvalým příkaze (39 %) a na charitativních koncertech, výstavách a sportovních akcích (34, 8 %).  

 

Ti dlouhodobí (pravidelní dárci) darují opět nejčastěji příkazem nebo trvalým příkazem k úhradě (46,8 % a 34,8 %). Mezi další nástroje patří u pravidelných dárců trvalá dárcovská SMS a opakovaná platba kartou.

 

Neziskové organizace na tento trend velmi dobře reagují 48, 2 % neziskových organizací umožňuje dárcům, aby jim mohli darovat některým z digitálních online způsobů platby a 21,3 % respondentů chce tuto možnost jejich dárcům co nejdříve dát.

 

Který z digitálních možností dárcovství mohou dárci využívat – který jim neziskové organizace nabízejí? 34 % neziskových organizací nabízí widgety na webových stránkách, které vedou přímo na možnost on-line darovat. 30,5 % organizací umožňuje dárcovství prostřednictvím platebních karet a 14,9 % neziskovek motivuje k dárcovství přes crowdfundingové kampaně.  Shodně po 9,2 % organizacích vybírá digitálně prostřednictvím přenosných platebních terminálů na akcích a QR kódy na vizuálních reklamách, které opět vedou jednoduše na platební bránu. 31,9 % neziskových organizací uvádí, že počet darů platební kartou roste.

 

Z ankety dále vyplynulo, že tuzemské neziskové organizace jsou spíše skromné. 24,8 % respondentů bere za velkého dárce toho, kdo jim za rok daroval alespoň 50 tisíc korun, od 100 tisíc korun ročně řadí mezi velké donory 29,1 % respondentů, 17,7 % neziskových organizací pak považuje za velké dárce již ty, kteří za rok přispějí alespoň 10 tisíc korun. Jen 4,3 % odpovědí označilo za velké dárce ty, kteří za rok věnují alespoň půl milionu korun. A stejné procento neziskových organizací získá od velkých dárců více než milion korun za rok.

 

Fórum dárců požádalo respondenty, aby uvedly tři kanály, které jsou pro komunikaci s jejich dárci nejúčinnější. Pro 59,6 % respondentů je to Facebook, velmi podobně si vedou také webové stránky, které jako nejúčinnější nástroj označilo 56 % neziskových organizací. 53 % odpovídajících uvedlo, že nejúčinnější je setkání s dárci na akcích.

 

Fórum dárců, které sdružuje významné české veřejné i firemní nadace a nadační fondy dlouhodobě vnímá, že atmosféra ve společnosti, která se týká neziskových organizacích, se v posledních několika letech zhoršuje, k čemuž přispívají nešťastné výroky vrcholných politiků a také stále častější problém s takzvanými fake news.

 

V anketě Fórum dárců proto zjišťovalo také, jak situaci vnímají nadace, nadační fondy a další neziskové organizace. Všechny (100 %) odpovědí potvrdilo, že by se Česko bez neziskových organizací neobešlo, aniž by utrpěla nabídka prospěšných služeb a projektů.

 

Také odpovědi na otázku, zda ovlivňuje ochotu darovat a mínění dárců protinezisková rétorika politiků, byly odpovědi jednoznačné. 40,4 % neziskových organizací uvedlo, že mínění dárců výroky politiků ovlivňují, naštěstí dárci darují zatím pořád stejně, někdy i více. 13,5 % neziskových organizací ale už pocítilo odliv dárců, a to právě kvůli dlouhodobé kampani proti neziskovým organizacím. Jen 17 % respondentů se domnívá, že protinezisková rétorika ochotu darovat neovlivňuje vůbec.

 

Na sadu otázek v období od 20. do 31. října 2018 odpovědělo 141 nadací, nadačních fondů a neziskových organizací, které byly osloveny prostřednictvím on-line ankety Fóra dárců. Odpovídaly organizace ze všech krajů České republiky, nejvíce odpovídaly respondenti z Prahy, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.

 

 

 

 

 

 

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců Na Václavce 1135/9 150 00   Praha 5 Czech Republic CZ 240 201 191 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. /data/www/donorsforum.cz/pages/aktualita_detail.php | /data/www/donorsforum.cz/pages/stnd_aktualne.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/fakeloga.php | /data/www/donorsforum.cz/adminpages/microdata_footer.php |