Fake News

"Lež oběhne svět dřív, než si pravda stačí obout boty"

Platí tento známý citát Terry Pracheta? 

 

17. dubna 2019 od 13:00 - 17:00 Vnitroblock / Jack Daniel´s Musician Factory, Tusarova 791/31, Praha 7

 

 

Konference

PROGRAM 

13:00 - 13:30  Registrace

 

Moderuje Barbora Kroužková

13:30 - 15:00  Jak to vidí experti? Data, čísla, odborné názory.

Radek Jiřičný, InsightLab 

Čerstvý výzkum na téma odkud lidé čerpají informace, ověření několika známých klišé o neziskovkách, srovnání s vybranými americkými daty.

Filip Vích, Seznam.cz 

Jak lidé vyhledávají? Aktivity seznamu na podporu mediální gramotnosti.

Tereza Fukátková, Seznam.cz 

Proč lidé věří fake news a jak se na weby, které je propagují, vůbec dostanou? Jak se může stát, že lidé, kteří nechtějí cíleně číst dezinformační weby na nich stejně mohou skončit? Ukážeme si příklady dotazů, které souvisí s fake news a lidé si je zadávají do služby Vyhledávání. Dozvíme se, jaké procento lidí se na dezinformační weby dostane z vyhledávačů a zda jsou některá témata spojená s neziskovým sektorem.

Ondřej Kopa, Česká televize 

Projekt ČT FAKE NEWS: Pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru.

 

15:00 - 15:15  Přestávka

15:15 - 16:15  Pohled zástupců veřejně prospěšné sféry.

Pavla Gomba, Unicef ČR

Evropský Barometr: komu a jak veřejnost (ne)důvěřuje v neziskovém sektoru?

Česká „hateparáda“: jak se u nás vyvíjí stereotypní a nenávistné podněty v čase a obsahem,

jak s nimi pracujeme, zkušenosti (a snad i obecnější doporučení)

Klára Šplíchalová, Fórum dárců 

Jaká je role nadací a fondů pro podporu kritického myšlení a rozvoje občanské společnosti, situace v Evropě. 

Jakub Líčka, Charita ČR

Jak dopadají mediální stereotypy o neziskovkách na veřejně prospěšnou práci?

 

16:15 - 17:00  Diskuse, Networking

 

Jak to vidí experti, data, čísla, odborné názory

Pohled zástupců veřejně prospěšné sféry

Fake news (Celkem 15)

IMG_0523.jpg
IMG_0511.jpg
IMG_0473.jpg
IMG_0442.jpg
IMG_0359.jpg
IMG_0353.jpg
IMG_0337.jpg
IMG_0315.jpg
IMG_0285.jpg
IMG_0263.jpg
IMG_0256.jpg
IMG_0240.jpg
IMG_0196.jpg
IMG_0105.jpg
IMG_0098.jpg

Přednášející

Konference

Klára Šplíchalová

Klára Šplíchalová, Fórum dárců

Klára vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, ve Fóru dárců pracuje již více než dvanáct let a podílela se na projektech jako Klub firemních dárců DONATOR, Asociace firemních nadací a fondů, dárcovský portál Darujsprávně.cz a charitativní crowdfunding u nás, inovace dárcovských sms a řada dalších. Dlouhodobě se angažuje v oblasti rozvoje dárcovských metod a propojování komerčního a nonprofitního sektoru, a také prosazování kvalitních podmínek pro efektivní fungování neziskových organizací a zvyšování jejich transparentnosti. Je členkou Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO.

Konference

Pavla Gomba

Pavla Gomba, Unicef ČR

Pavla pracuje jako výkonná ředitelka UNICEF ČR od roku 2000. Předtím působila na Nizozemské obchodní komoře a obchodním oddělení Dánského velvyslanectví v Praze. Jako konzultant pracovala rovněž na finančním oddělení Magistrátu města Masvingo v Zimbabwe.

Absolvovala inženýrský obor Finance na VŠE Praha. Nyní studuje na doktorském stupni bezpečnostní studia na VŠB-TUO. Na VŠE Praha přednáší v rámci předmětu „Neziskové organizace“, jako lektor individuálního dárcovství působí rovněž v akreditovaném cyklu Management pro pracovníky NNO.

V letech 2004 – 2010 vykonávala funkci člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Od roku 2008 je členkou Správní rady Nadace rozvoje občanské společnosti, v letech 2011 – 2014 byla členkou Výboru pro práva dítěte při Radě vlády ČR pro lidská práva. V roce 2017 byla zvolena do Rady DMS Fóra dárců.

Magazínem Forbes je každoročně zařazována mezi nejvlivnější ženy České republiky. Pravidelně se umisťuje také v anketě Hospodářských novin TOP ženy Česka v oblasti veřejné sféry, je zástupkyní ČR v programu 40 UNDER 40 European Young Leader.

Vystupuje na řadě odborných konferencí v České republice i zahraničí.

Pravidelně publikuje na aktuální témata z oblasti dárcovství, rozvojové pomoci a mezinárodní bezpečnosti, na základě zkušeností z cest do krizových oblastí vydala knihu „Slyšíte nás“..

Konference

Tereza Fukátková

Tereza Fukátková, Seznam

Působí od roku 2018 u české internetové jedničky, společnosti Seznam.cz, na pozici datové analytičky pro službu Vyhledávání. Věnuje se zejména zpracování informací o chování uživatelů na internetu a vyhodnocuje data například o tom, co a jak často si lidé na Seznamu hledají nebo s čím jsou spokojeni a naopak. Jak sama tvrdí, má slabost pro hezké designové grafy. 

Konference

Radek Jiřičný

Radek Jiřičný, InsightLab

Radek se za svou kariéru podílel na velkém množství výzkumných projektů, a to jak přímo, tak jako odborný konzultant.
V roce 1997 nastoupil na pozici statistika ve společnosti ppm factum (dříve Factum Invenio). V letech 2007 – 2012 zde působil jako ředitel produkce s odpovědností za vedení oddělení terénního sběru a zpracování dat. Byl garantem metodické správnosti výzkumů, podílel se na vývoji interních standardů, značkových řešení a online nástrojů pro správu a prezentaci dat.
Po odchodu z ppm factum se i nadále věnoval samostatné realizaci výzkumných projektů, která vyústila v založení nové výzkumné agentury.
Ve společnosti InsightLab se jako vedoucí týmu věnuje především praktickým stránkám výzkumu trhu.

Konference

Ondřej Kopa

Ondřej Kopa, Česká televize

Ondřej – projektový manažer vzdělávacích projektů ČT, v minulosti zástupce šéfredaktora zpravodajství TV Prima, šéfeditor ČT 24. V současnosti se zabývá spoluprací České televize s akademickou sférou. Vede seminář na IKSŽ FSV UK.

Příspěvek – Aktivity České televize na podporu mediální gramotnosti

ČT se ve svých vzdělávacích aktivitách v poslední době zaměřuje na studenty a zejména budoucí učitele. Na nejrůznějších studentských stážích občas zjišťujeme, že ani vysokoškolští studenti neumí pracovat se zdroji a neumí si dostatečně ověřovat informace. Od roku 2018 proto spolupracujeme s vysokými školami na cyklu veřejných debat na téma Fake News: Pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru. Cílovou skupinou jsou studenti učitelských oborů, přednášky jsou otevřené i pro studenty gymnázií. Další cílovou skupinou jsou senioři a programy U3V, na kterých se snaží ČT podílet. V příštím roce odstartuje také nový koncept mediální výchovy na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, na kterém se bude podílet Česká televize.

Konference

Filip Vích

Filip Vích, Seznam

Filip (28 let) působí jako šéf sociálních sítí a digitálu v redakcích Seznam Zprávy a Televizi Seznam. Je mj. editorem interaktivního pořadu V centru, který moderují přední čeští influenceři. Má na starosti studenty z rešeršního týmu Sherlock Hoax, který vyvrací dezinformace, hoaxy a dělá fact-checking. V rámci snahy oslovit mladé publikum jeho tým vyrábí speciální obsah pro nová média. Dříve pracoval pro projekt DVTV a má za sebou i krátkou stáž v kanceláři CNN v New Yorku.

Konference

Jakub Líčka

Jakub Líčka, Charita Česká republika

Již během studia vysoké školy začal pracovat jako parlamentní a vládní zpravodaj na Ministerstvu spravedlnosti. Studium politologie a mezinárodních otázek tak nabylo i praktické úrovně, která vyvrcholila v roce 2013 půlročním studiem na University of Ghana. Po svém návratu se rozhodl pro změnu a ve svých 26 letech se stal generálním sekretářem Charity Česká republika, kde působí dodnes.

Vedle přímého řízení Sekretariátu Charity Česká republika, který má přes 60 zaměstnanců v Praze a desítky dalších na zahraničních misí, se podílí na rozvoji celé sítě Charity (v Česku je přes 330 Charit s vlastní právnickou osobou). Zasloužil se také o vznik a rozvoj Vojenského fondu solidarity, kterým je místopředsedou, za což je nositelem ocenění Laudi Memorabilis. Od roku 2018 je také zastupitelem obce, ve které žije. 

Starší akce

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.