Mapa dárcovství 2021

image/svg+xml

Hlavní město Praha   

550

36892

701 mil. Kč

5336

785 mil. Kč

Středočeský kraj   

239

26703

417 mil. Kč

2075

151 mil. Kč

Ústecký kraj   

90

9767

120 mil. Kč

923

76 mil. Kč

Liberecký kraj   

94

6451

117 mil. Kč

765

62 mil. Kč

Pardubický kraj   

85

10020

122 mil. Kč

1108

67 mil. Kč

Královéhradecký kraj   

79

10256

136 mil. Kč

1046

65 mil. Kč

Olomoucký kraj   

112

10450

153 mil. Kč

1207

105 mil. Kč

Moravskoslezský kraj   

138

16486

261 mil. Kč

2314

139 mil. Kč

Vysočina   

109

10724

122 mil. Kč

975

77 mil. Kč

Zlínský kraj   

102

10413

142 mil. Kč

1481

111 mil. Kč

Jihočeský kraj   

138

10690

114 mil. Kč

1134

66 mil. Kč

Karlovarský kraj   

51

3431

40 mil. Kč

347

13 mil. Kč

Plzeňský kraj   

91

9265

109 mil. Kč

930

64 mil. Kč

Jihomoravský kraj   

261

22277

297 mil. Kč

2939

217 mil. Kč

České dárcovství v roce 2020

Celkem 10,8 mld Kč
na veřejně prospěšné účely

firmy 5,1 mld

individuální dárci 2,9 mld

nadace a fondy 2,8 mld

prostřednictvím DMS 57 milionů

 

TOP 10 nadací a fondů 2020

(firemních i nefiremních) podle výše rozdělených prostředků

1. Nadační fond AVAST 579 646 000 Kč

2. Dobrý Anděl, nadace 314 552 019 Kč

3. Nadace ČEZ 193 365 000 Kč

4. Nadace České spořitelny 91 158 922 Kč

5. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION 90 594 000 Kč

6. Prague Civil Society Centre, nadační fond 88 746 000 Kč

7. Nadace Open Society Fund Praha 79 085 243 Kč

8. Nadace PPF 70 205 110 Kč

9. Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond 66 464 532 Kč

10. F-nadace 66 116 227 Kč

TOP 3 nadací a fondů 2020

dle nadačního jmění

1. Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond

4 687 303 000 Kč

2. Nadace České spořitelny

1 734 177 000 Kč

3. Nadace The Pudil Family Foundation

851 432 735 Kč

Profesionální dárci v Česku:
Nadace a fondy

V ROCE 2021 PŮSOBÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2 847 nadací a fondů, což je proti roku 2020 o 130 subjektů více.
Z toho je 543 (527 v roce 2020) nadací a 2 304 nadačníchfondů (2 190 v roce 2020).

V ČR působí celkem 441 firemních nadačních subjektů, z toho 130 nadací a 311 nadačních fondů.

FIREMNÍ NADACE A FONDY v roce 2020 rozdělily více než 1,34 miliardy korun

NEJVĚTŠÍM FIREMNÍM DÁRCEM je Nadační fond AVAST, který rozdělil více než 579 milionů korun. Nadační fond AVAST se v roce 2020 podílel na přerozdělení globálního grantu na pomoc v boji s pandemií COVID-19; nad rámec běžného provozu nadačního fondu uvolnila společnost Avast na tento účel částku 25 mil. USD.

V ČR působí celkem 2406 nefiremních nadačních subjektů, z toho 413 nadací a 1993 nadačních fondů.

NEFIREMNÍ NADACE A FONDY investovaly v roce 2020 do veřejně prospěšných projektů přes 1,43 mld. korun

NEJVÍCE PROSTŘEDKŮ ROZDĚLIL opět DOBRÝ ANDĚL, nadace, a to více než 314 mil. Kč.

Celkem nadace a nadační fondy v roce 2020 rozdělily více než 2,77 mld. korun
(zjištění ke 30.9.2021)

Objem rozdělených prostředků v roce 2020 významně vzrostl

V roce 2020 rozdělily české nadace a nadační fondy o jednu miliardu korun více než v roce 2019 (nárůst o více než 53 %).

Více než 100 mil. korun za rok 2020 rozdělily 2 nadace a 1 nadační fond (druhý údaj je za rok 2019).
Nadační fond AVAST 579 646 000 Kč | 116 247 000 Kč
DOBRÝ ANDĚL, nadace 314 552 019 Kč | 268 243 267 Kč
Nadace ČEZ 193 365 000 Kč | 170 443 890 Kč

Více než 50 a méně než 100 milionů korun rozdělilo v roce 2020 celkem 9 subjektů.

Nejvíce profesionálních dárců má sídlo v hlavním městě

v ČR působí 2847 nadací
a nadačních fondů
(profesionálních dárců)


Kraje s nejvyšším počtem profesionálních dárců

Praha 1178

Jihomoravský kraj 293

Středočeský kraj 221


Kraje s nejnižším počtem profesionálních dárců

Vysočina 72

Liberecký kraj 68

Karlovarský kraj 42

Nejvíce podporovanou oblastí je stále vzdělávání a výzkum

(vychází z TOP 25firemních a TOP 25 nefiremních nadací a fondů 2020)

 

17 % Vzdělávání a výzkum

15 % Děti, mladí a rodina

14 % Pomoc nemocným a lidem s handicapem

12 % Pomoc sociálně znevýhodněným

Názory veřejnosti – dárcovství v době pandemie

Zdroj: Průzkum agentury InsightLab ve spolupráci s Fórem dárců, 2021

Podpora veřejně prospěšných aktivit

14 % Čechů ze svého příjmu pravidelně podporuje nějakou veřejně prospěšnou aktivitu, což je o 3 % více než při šetření v loňském roce. Pravidelně nebo příležitostně se pak jedná o 41 % lidí (o 8 % více než v loňském roce).

Nejčastěji Češi přispívají na veřejně prospěšné aktivity ročně částkou 201-500 Kč (23 %).

Dominantním důvodem, proč ostatní lidé na veřejně prospěšné aktivity nepřispívají je nedostatek finančních prostředků (34 %) a nedůvěra, že neziskové organizace využijí finanční příspěvek správným způsobem (30 %).

PODPORUJETE FINANČNĚ RŮZNÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ AKTIVITY?

ano, pravidelně 14 %
ano, příležitostně 27 %
jen občas 23 %
jen výjimečně 27 %
nikdy 8 %

Názory veřejnosti – dárcovství v době pandemie - Kolik darujete?

Odhadněte, kolik přibližně ročně darujete na různé veřejně prospěšné aktivity?

23% 201 - 500 kč
19% 101 - 200 Kč
18% 501 - 1000 Kč


0 - 100 Kč 17 %
1001 - 2000 Kč 12 %
2001 - 5000 Kč 7 %
5001 - 10000 Kč 2 %
Nad 10001 Kč 2 %

Názory veřejnosti – dárcovství v době pandemie - Jaké oblasti působení preferujete?

Jaké bylo zaměření činnosti neziskové organizace, kterou jste v minulosti podpořili?

3 nejvíce podporované oblasti:

64 % Pomoc nemocným a lidem s handicapem

38 % Děti, mladí a rodina

31 % Humanitární pomoc a lidská práva


3 nejméně podporované oblasti:

13 % Kultura, umění a památky

9 % Vzdělávání a výzkum

5 % Volný čas a amatérský sport

34 % Čechů uvádí, že neexistuje oblast, na kterou by nebyli ochotni přispět.

Názory veřejnosti – dárcovství v době pandemie

Důvěra ve veřejně prospěšný sektor

Veřejně prospěšnému sektoru důvěřuje 57 %, důvěra ve veřejně prospěšný sektor oproti loňsku vzrostla pouze o 2 %.

DO JAKÉ MÍRY DŮVĚŘUJETE VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉMU SEKTORU JAKO CELKU?

5 % rozhodně věřím
52 %spíše věřím
35 %spíše nevěřím
7 %rozhodně nevěřím

72 % Čechů se zajímá o to, jakým způsobem využívá peníze organizace, kterou finančně podpořili.

Názory veřejnosti – dárcovství v době pandemie

Co je pro Vás důležité při výběru neziskové organizace, kterou byste rádi podpořili?

53 % Zaměření neziskové organizace

43 % Transparentnost organizace

36 % Osobní zkušenost se službami neziskové organizace

33 % Reputace neziskové organizace

24 % Doporučení známých

20 % Odbornost neziskové organizace

11 % Komunikační kampaň v médiích

8 % Spolupráce se známou osobností

Vliv COVID-19 na podporu veřejně prospěšných aktivit

Pandemie v letošním roce ovlivnila výši finanční podpory veřejně prospěšného sektoru u 32 % Čechů;
26 % uvádí, že v současné době daruje méně než před pandemií koronaviru COVID-19
(v roce 2020 to bylo 37 %).

28 % Čechů zároveň očekává, že v příštím roce budou pravděpodobně darovat méně než letos.

Dárcovství v krizových situacích

COVID-19

Pouze 18 % Čechů podpořilo finančně nějakou veřejně prospěšnou aktivitu související s COVID-19.

Tornádo na jižní Moravě

Každý druhý Čech (55 %) a více než pětina Slováků (21 %) podpořilo finančně nějakou veřejně prospěšnou aktivitu související s tornádem na jižní Moravě.

#GivingTuesday

Giving Tuesday je globální dárcovskou akcí. Koná se vždy první úterý po Dni díkůvzdání, tradičním severoamerickém svátku. V rámci Giving Tuesday darovalo v minulé roce pouze 5 % Čechů, což je srovnatelné s evropským prostředím.

Netransparentní sbírky během pandemie

V České republice se v současnosti koná přes dva tisíce osvědčených veřejných sbírek. V průběhu pandemie ale začala vznikat také celá řada ad hoc akcí, které nebyly v souladu s tuzemským právním prostředím a nedodržovaly českou legislativu. S podvodnou či podezřelou sbírkou se setkali 4 z 10 Čechů 42 %.

Setkali jste se někdy s nedůvěryhodnou sbírkou?

Je podle vás správné, aby stát kontroloval a reguloval pořádání veřejných sbírek?


Poznámka: Výzkumu aplikační praxe veřejných sbírek se zúčastnily české neziskové organizace, které realizují osvědčenou veřejnou sbírku podle zákona c. 117/2007 Sb., o veřejných sbírkách v platném znění.

Názory veřejnosti – společenská odpovědnost firem

Každý pátý Čech (20 %) se zapojil do zaměstnanecké sbírky na svém pracovišti. Zároveň se do zaměstnaneckých sbírek zapojilo 18 % Slováků.
71 % lidí se domnívá, že by podpora veřejně prospěšného sektoru měla být součástí firemních aktivit.

Měla by být podpora veřejně prospěšného sektoru součástí firemních aktivit?

rozhodně ANO14 %
spíše ANO 57 %
spíše NE24 %
rozhodně NE 5 %

Pro 71 % Čechů a 83 % Slováků je pro rozhodování o nákupu důležité, zda se firma chová společensky odpovědně. Pro 54 % Čechů a 65 % Slováků je společensky odpovědná aktivita firmy důvodem k doporučení značky.
65 % lidí je ochotno si připlatit za výrobek, pokud je určitá částka z prodeje určena na veřejně prospěšný projekt.

Jste si ochotný/ochotná připlatit za výrobek, pokud je určitá částka z jeho prodeje určena na veřejně prospěšný projekt?

rozhodně ANO11 %
spíše ANO 54 %
spíše NE28 %
rozhodně NE 7 %

Zdroj: Průzkum agentury InsightLab ve spolupráci s Fórem dárců, 2021

Dárcovské SMS v číslech

Dárcovská SMS je oblíbeným dárcovským nástrojem již od doby svého vzniku v roce 2004. Dle průzkumu Fóra dárců ji v současnosti využívá 7 z 10 dárců. Mezi dárci jsou nejpopulárnější DMS 90; v prvních třech kvartálech roku 2021 tvořily více než polovinu všech odeslaných dárcovských SMS.

Meziroční srovnání za období leden-září

2020 | 570 tis. DMS 32,389 mil. korun neziskovkám
2021 | 996 tis. DMS (+74,6 %) 66,537 mil korun neziskovkám (+105,4 %)

Dlouhodobý vývoj Dárcovské SMS

Přehled dárcovských SMS dle cenových hladin za období leden-září 2021

30% DMS 30
(297 tis.)

46 % v r.2020

14% DMS 60
(142 tis.)

15 % v r.2020

56% DMS 90
(557 tis.)
39 % v r.2020

Čísla zahrnují jednorázové DMS i trvalou podporu.

Přehled dárcovských SMS dle typu za období leden-září 2021

Trvalé, 310 tis., 31 % (47 % v roce 2020) Jednorázové, 686 tis., 69 % (53 % v roce 2020)50 % jednorázových tvoří DMS ve prospěch aktivit Diecézní charity Brno
  27 % DMS DCHB
  23 % DMS PROMORAVU

40 % trvalých tvoří DMS TRV SVETLUSKA,
15 % trvalých tvoří DMS TRV PARAPLE,
15 % trvalých tvoří DMS TRV KURE

Již druhým rokem lze sledovat nárůst podílu jednorázových DMS na úkor DMS TRV. Ten evidujeme v souvislosti s krátkodobými sbírkami reagujícími na mimořádné krizové situace – pandemii COVID-19 a tornádo na jižní Moravě.

Jak pomáhala Dárcovská SMS při tornádu na jižní Moravě

Celkový výnos: více než 32 mil. Kč, z toho téměř 28 mil. Kč ve prospěch aktivit Diecézní charity Brno

DMS hesla s výnosem vyšším než 1 mil. Kč:

DCHB 15,2 mil. Kč
Diecézní charita Brno
PROMORAVU 12,7 mil. Kč
Diecézní charita Brno
DIAKONIEPOMOC 2,3 mil. Kč
Diakonie ČCE
TORNADO 1,7 mil. Kč
Nadace VIA

Další zapojené organizace: Nadační fond pomoci, Český červený kříž, Nadace Adra, Zoologická zahrada Hodonín

Ze Slovenska – kolik přinesly daňové asignace?

V roce 2020 bylo na Slovensku celkem 15 832 příjemců 2% daňových asignací, tyto organizace získaly téměř 53,4 milionů eur (jedná se o zhruba 1,37 mld českých korun). Došlo tak k meziročnímu poklesu rozdělených prostředků o 27 % a nárůstu počtu organizací ucházejících se o daňové asignace o 2,2 %.

Ze Slovenska – TOP 10 firemních nadací

Nadácia Pontis 2 174 235,89 €
Nadácia Volkswagen Slovakia 1 286 060,57 €
Nadácia Kia Motors Slovakia 1 166 729,90 €
Nadácia Slovenskej sporiteľne 1 039 700,37 €
Nadácia ADELI 787 260,48 €
Nadácia Tatra Banky 713 274,52 €
Nadácia VÚB 500 566,22 €
Nadácia Allianz 471 937,28 €
Nadácia EPH 439 319,30 €
Nadácia Orange 434 682,27 €

Ze Slovenska – TOP 10 občanských neziskových organizací

PLAMIENOK n.o. 654 356,35 €
Asociácia pomoci postihnutým – APPA 630 808,83 €
Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE 317 698,51 €
DOBRÝ ANJEL, n.o. 265 211,66 €
Nadácia Centra pre filantropiu 264 528,15 €
Občianske združenie „JA SÁM“ 262 182,56 €
ČERVENÝ NOS Clowndoctors 261 861,30 €
Nadácia PRO FUTURA 244 436,31 €
ONAS 240 314,99 €
Férová Nadácia 239 398,28 €

Aktuální světové trendy v dárcovství

Pandemie COVID-19 urychluje digitální transformaci dárcovství

V roce 2020

57 %

dotázaných dárců darovalo online přímo na webových stránkách podpořené neziskové organizace

18 %

takto darovalo pravidelněji než před pandemií

39 %

darovalo prostřednictvím online dárcovských platforem

28 %

darovalo za pomoci mobilního telefonu či tabletu

33 %

používalo online zdroje k zjišťování informací o veřejně prospěšných organizacích/projektech

30 %

přispělo veřejně prospěšné organizaci na základě obdrženého e-mailu

24 %

přispělo veřejně prospěšné organizaci na základě informací na sociálních sítích

19 %

sdílelo příspěvek vybrané neziskové organizace na svých sociálních sítích

Aktuální světové trendy v dárcovství

Odpovědně darovat = odpovědně žít

39 %

se zajímá o výsledky práce neziskových organizací, které finančně podpořili

47 %

nakupuje produkty společensky odpovědných firem

70 %

dotázaných dárců preferuje zaměstnavatele z řad společensky odpovědných firem

20 %

společensky odpovědně investuje

64 %

se domnívá, že dárcovství je úzce provázáno s prosazováním společenských změn

Mapa dárcovství 2021 ke stažení:

Mapa dárcovství 2021

Zdroje:  Při přípravě Mapy dárcovství, edice 2021, jsme pracovali s následujícími zdroji:

Fórum dárců – analýzy a šetření 2020-2021; údaje Ministerstva vnitra ČR (*poslední dostupná data k 10.11.2021); údaje Generálního finančního ředitelství (**poslední dostupná data k 19.10.2021); průzkumy veřejného mínění agentury InsightLab ve spolupráci s Fórem dárců 2021; 2021 The Future of Philanthropy Report, FIDELITY Charitable; údaje Asociácie firemných nadácií a fondov (asfin.sk)

 

Mapy dárcovství z předchozích let můžete stáhnout zde:

 

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.