Nadace Veronica

Členské nadace

Nadace Veronica byla založena v roce 1992 s cílem získávat finanční zdroje na podporu aktivit, které podporují šetrný vztah k přírodě. Za téměř dvacet let své existence jsme podpořili  již více jak 450 projektů v celkové částce přesahující 10 miliónů korun.

Prostřednictvím základního grantového programu podporujeme především dobrovolnou aktivitu občanů při zachování přírodních i kulturních hodnot krajiny a ekologickou výchovu. Prostřednictvím fondu Společně pro Brno podporujeme aktivitu žáků, studentů a občanů ve městě Brně, posilujeme rozvoj komunitních vztahů a občanské společnosti. 

 Jsme iniciátorem nových projektů a veřejně prospěšným aktivitám dodáváme ekologický rozměr. Naší patronkou je mezzosopranistka Magdalena Kožená.

 

Některé z našich aktivit:

 

Nadační moštárna v Hostětíně

Moštárna byla uvedena do provozu v r. 2000 a je první moštárnou v ČR, která vyrábí mošt v kvalitě bio. Výroba moštů podporuje tradiční ovocnářství a ekoprodukci v Bílých Karpatech. V současné době se zde vyrábí celá řada různých moštů i sirupů, které v letech 2002 a 2007 získaly ocenění Biopotravina roku. Na střeše moštárny jsou umístěny velkoplošné kolektory na ohřev teplé vody a od roku 2008 i fotovoltaické panely, které vyrobí cca 80%  celoroční spotřeby elektřiny v moštárně. Naši práci ocenil i princ Charles, který Hostětín a zdejší Centrum modelových projektů v roce 2010 navštívil.

 

Benefiční aukce uměleckých děl

Aukce vznikla v roce 2003 jako spontánní snaha získat peníze na záchranu a výkup stoletého jedlobukového pralesa na Valašsku, kterému hrozilo vykácení. Myšlenka pomoci přírodě oslovila veřejnost i výtvarníky z celé republiky a stála na začátku již tradiční předvánoční aukce, při které spolupracujeme s Domem umění města Brna a aukční síní 1. Art consulting. Z výtěžků aukcí se podařilo výkupy pozemků přispět k záchraně bělokarpatského pralesa a květnatých mokřadních luk na Vysočině, obnovit sad s původními ovocnými odrůdami v Hostětíně a obnovit 10 zahrad u škol a školek v Brně pro častější kontakt městských dětí s přírodou apod. Po každoroční večerní aukci následuje aukce internetová.

Podrobněji www.aukceproprirodu.cz

 

Obchod Nadace Veronica

Je pilotním projektem v rámci ČR - obchod je provozován jako veřejná sbírka. V obchodě se prodávají darované věci, které jsou ještě natolik kvalitní a pěkné, aby si je někdo koupil. Věci dárci nevyužívané nebo nepotřebné tak nacházejí nového majitele a vrací se zpátky do života. Kromě enviromentálního aspektu má obchod i benefiční rozměr, protože výtěžek z prodeje podporuje prostřednictvím fondu Společně pro Brno projekty ve prospěch životního prostředí a občanské aktivity v Brně.

Podrobněji www.nadacniobchod.cz

 

 

Další finanční i hmotné prostředky získává Nadace Veronica z výnosů vlastního jmění, z darů a odkazů fyzických a právnických osob, z grantů a z výnosů benefičních akcí. Všem, kteří v nás vložili svoji důvěru a pomáhají nám, děkujeme, protože bez nich by naše práce nebyla možná. Přidat k podpoře některého z našich projektů se můžete i vy.

 

 

Nadace Veronica,

Panská 9, Brno 602 00,

tel.: 770 113 204,

Email: nadace@veronica.cz,

www.nadace.veronica.cz

 

Helena Továrková

ředitelka

601 377 409,

helena.tovarkova@veronica.cz 
 

Členské nadace

Rychlá nabídka

Kontakt

Fórum dárcůFórum dárců nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00   Praha 3 Czech Republic CZ 725 999 103 donorsforum@donorsforum.cz

Projekty

Sociální sitě

Web Fóra dárců byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.